Kategori: Ceza Hukuku

İfşam Yayıldı Ne Yapmalıyım

İfşam yayıldı ne yapmalıyım veya internette ifşam var mı sorularına cevap arıyorsanız bugün yüz binlerce kişinin zarara uğradığı şantaj suçunun mağdurlarından biri olarak dikkat etmeniz gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Karşı karşıya kaldığınız bu şantaj suçunda yasal haklarınızı ve itibarını korumak adına atmanız gereken en önemli adım, alanında uzman bir bilişim avukatından hukuki destek alıp yasal prosedürü başlatıp takip etmek olacaktır.

Bu noktada, ifşam yayıldı ne yapmalıyım diyen kişilerin tedirgin olduğu bir diğer konu da savcılığa ya da kolluk birimlerine şikayetlerin yapılması, davanın açılması süresi boyunca yayılan ifşaların itibarın kaybı sonucu doğurmasıdır. Halihazırda paylaşılmış özel görüntülerin birçok kişi tarafından görülmüş olması ya da mağdurun ailesi ile paylaşılmış olması korkusu şantaj suçu mağdurlarının yapılan şantaja taviz vermesine sebebiyet oluyor.

İfşam yayıldı ne yapmalıyım sorusuna cevap arıyorsanız, yasal süreci nasıl başlatmanız gerektiğine dair bilgi almak istiyorsanız, suçun failleri tarafından paylaşılan özel görüntülerin yayılmasının önüne geçmek için yapılması gerekenleri merak ediyorsanız “İfşam Yayıldı Ne Yapmalıyım” başlıklı makalemizi okumaya devam edebilirsiniz ve bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Şantaj Nereye Şikayet Edilir?

Türk Ceza Kanunu hürriyete karşı suçlar bölümü altında düzenlenen şantaj suçu, şikayete tabi suçlar arasında sayılmamaktadır. Bunun ana sebebi şantaj suçunun kamuya ilişkin suçlardan sayılmasıdır. Diğer bir taraftan, soruşturmanın başlatılması, gerekli önlemlerin alınması ve yasal prosedürün işletilmesi için yetkili mercilerin suçtan haberdar edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, suçun mağduru ya da üçüncü bir kişi tarafından yetkili mercilere yapılan suç duyusu ile veyahut savcılığın suçtan re’sen haberdar olması ile gerekli işlemler yapılmaya başlanacaktır.

Şantaj Suçu Zamanaşımı Süresi

Şantaj suçu şikayete tabi olan suçlardan sayılmadığı için herhangi bir şikayet süresi öngörülmemiştir. Diğer bir yandan, bu suç türü de dava zamanaşımı süresine tabidir. Dava zamanaşımı süresi ilgili kanunda 8 yıl olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, şikayet süresine tabi olmasa dahi, şantaj suçunun işlenmesinden itibaren 8 yıllık bir zamanaşımı süresi bulunmaktadır. Bu süre zarfında herhangi bir yolla savcılığın suçtan haberdar edilmesi ve soruşturma, kovuşturma işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Şantaj Suçunun İspatı

Şantaj suçunun ispatı, ifşam yayıldı ne yapmalıyım sorusuna cevap arayan kişiler açısından önem arz eden diğer bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan şantajın ispatı yasal sürecin çok daha hızlı ve lehinize işlemesi noktasında önem taşıyacaktır. Bu itibarla, şantajcı ile mağdur arasında geçen konuşmaların ve mesajların kayıtlarının alınması, şantaja konu olan özel görüntülerin yayılmaması için karşı tarafa herhangi bir ödeme yapılmışsa bu ödemeye ilişkin makbuz ve dekontların saklanması fayda sağlayacaktır.

İspat gücü olan ve delil niteliği taşıyan bu verilerin elde edilme sürecinde şantajcının durumdan haberdar olmaması adına oldukça dikkatli olmak da oldukça önemlidir. Mağdurun adli makamlara başvuracağı tehlikesiyle karşı karşıya kalan şantajcıların mağduru sıkıştırmak ve zor duruma sokmak için mevcut görüntüleri paylaşması olasıdır.

Topo Hukuk Bürosu’nun Hizmetleri

Topo Hukuk Bürosu 2015 yılında avukat Serdar Han Topo tarafından kurulan, İstanbul’un önde gelen hukuk bürolarından biridir. Bilişim hukuku alanında uzman uzman olan avukat ekibimiz uzun yıllardır şantaj mağduru müvekkillerimize uzman desteği sunmaktadır. Bu itibarla, şantaj mağduru  müvekkillerimizin yasal haklarını korumak adına şantaj suçunun şikayet yoluyla savcılığa bildirilmesinden  davanın sonuçlanmasına kadar geçen sürede müvekkillerimize hukuki destek sunmaktayız.

Bunun yanında teknoloji departmanımızda görev alan uzman ekibimizle internette paylaşılan ya da paylaşılması muhtemel olan özel görüntülerin takibini sağlamaktayız. Sunduğumuz bu hukuki ve teknolojik hizmet ile müvekkillerimizin bu süreci en az zararla atlatmaları ve itibarlarını koruma altına almaları adına multidisipliner bir çalışma yürütmekteyiz.

Topo Hukuk Bürosu’nun şantaj alanında vermiş olduğu hizmetlerden faydalanmak ve konu hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Eski sevgilim tarafından ifşam yayıldı ne yapmalıyım?

Eski sevgili şantajı olarak adlandırdığımız şantaj türünde, şantaj suçunun diğer görünüş şekillerinden farklı olarak, çözüm yolu olarak arabuluculuğa başvurulduğunu görüyoruz. Tarafların birbirlerini önceden tanıması, bir ilişki içerisinde bulunmaları uzlaşma yolunun sıklıkla tercih edilmesine sebebiyet veriyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, uzlaşmanın adli makamlara başvurup soruşturma işlemlerinin başlamasından önce gerçekleşmesi halinde mümkün olmasıdır. Aksi takdirde, başlamış olan soruşturma ya da kovuşturma işlemlerinin tarafların uzlaşması suretiyle durdurulması mümkün olmayacaktır.

Bu noktada gerek arabuluculuk yoluna başvurup fail ile anlaşmak suretiyle yayılan özel görüntülerin paylaşımının durdurulması gerek adli makamlara başvurup mahkeme kararıyla yapılan paylaşımların durdurulması yoluna başvurulabilecektir.

2. Şikayetimden vazgeçersem şantaj davası kapanır mı?

Yukarıda ayrıntıyla açıklandığı üzere, şantaj suçunun kamu düzenine ilişkin sayılması şantaj şikayetinden vazgeçilse dahi davanın devam edeceği sonucunu doğurmaktadır. Şantaj suçunun bazı görünüş şekillerinde uzlaşmanın ve arabuluculuğun bir çözüm yolu olarak uygulanmasının yanında, soruşturma ve kovuşturma faaliyetlerinin başlamasından sonra uzlaşma yoluna gitmenin şantaj davasının kapanması sonucunu doğurmayacağını söyleyebiliriz.

3. Adli makamlara başvurmadan yayılan ifşamı durdurabilir miyim?

İfşam yayıldı ne yapmalıyım sorusuna yanıt arayan kişilerin büyük çoğunluğunda görmekte olduğumuz durumlardan bir tanesi de şantaj davasının aleniyetidir. Şantaj konusu özel görüntülerin yayılmaya devam etmesi mağdurların tedirgin olmasına ve itibar kayıplarının yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu noktada asıl olarak savcılığa suç duyurusunda bulunmak suretiyle yasal süreci başlatmak gerekmekteyse de, itibarın korunması yönünde profesyonel hizmet veren bir ekipten destek alabilirsiniz.

Birinin Elinde Görüntülerim Var

Birinin elinde görüntülerim var, tehdide uğruyorum diyen şantaj mağdurlarının yaşadıkları itibarın kaybı korkusu, yapılan şantaja verilen tavizler şantaj suçunun işlenme sıklığını da artırmış durumda. Kişilerin özel hayatına ve saygınlığına bu denli zarar veren bir suç türüne karşı alınması gereken tedbirler konusunda ve bu suç türü ile karşı karşıya kalan mağdurların yapmaları gerekenler hakkında bilinç sahibi olması toplumda yaşanan şantaj vakalarının azalması noktasında faydalı olacaktır.

Diğer bir taraftan, teknolojinin günlük yaşama entegrasyonuyla sosyal medya uygulamalarının kullanımının son derece yaygın hale gelmesi bireyler arasındaki veri paylaşımını da arttırmaktadır. Kişilerin içinde bulundukları duygusal boşluk sebebiyle bir gaflet sonucu özel ve müstehcen görüntülerini de başka kişilerle paylaşmaları durumu oldukça yaygındır. İşte bu durumlar, birinin elinde görüntülerim var, bu görüntüler kullanılarak tehdit ediliyorum diyen kişilerin sayısını ne yazık ki arttırmaktadır.

Siz de, birinin elinde görüntülerim var diyorsanız, şantaj mağduru olduysanız veyahut olası bir şantaj durumunda ne yapmanız gerektiğine dair bilgi almak istiyorsanız “Birinin Elinde Görüntülerim Var” başlıklı makalemizi okumaya devam edebilirsiniz.

Birinin Elinde Görüntülerim Var Diyenlere Hukuki Tavsiyeler

Birinin elinde görüntülerim var diyen şantaj mağdurlarının ya da olası şantaj tehdidi altında kalan kişilerin yaptıkları en büyük yanlış, şantaja taviz vermek oluyor. Şantajcılar tarafından mağdura yöneltilen taleplerin şantajın türüne göre çeşitlilik gösterdiğini biliyoruz. Eski sevgili şantajı olarak adlandırdığımız şantaj türünde genellikle bir ilişkinin devamı ya da cinsel birliktelik talepleri söz konusu olmaktayken sosyal medya uygulamaları üzerinden gerçekleşen, çoğunlukla Bulgaristan, Fas gibi ülkelerde bulunan şantaj çeteleri tarafından yapılan şantaj türünde mağdurdan çeşitli miktarlarda para istenmesi söz konusu oluyor.

Yapılan şantajın türüne göre alınan önlemler ve başvurulan çözüm yolları da bazı noktalarda farklılık gösteriyor. Şantaj türleri hakkında detaylı bilgi almak için makaleler kısmından ekibimiz tarafından bilgilendirici yazılarımıza göz atabilirsiniz. Bununla beraber, tüm şantaj türleri açısından dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Şantaj mağdurlarının yapılan şantaja taviz vermemesi, şantaja ilişkin delil niteliği taşıyan belgelerin saklanması, en kısa süre içerisinde şantaj alanında uzman bir bilişim avukatından hukuki destek almak ve yasal yollara başvurmak fayda sağlayacaktır.

Topo Hukuk Bürosu’nun İtibarı Koruma Hizmetleri

Topo Hukuk Bürosu olarak, kurulduğumuz 2015 yılından bu yana, şantaj mağduru olan, birinin elinde görüntülerim var ne yapmalıyım sorusuyla bizlere ulaşan müvekkillerimize profesyonel uzman desteği sağlamaktayız. Bu itibarla, şantaj suçu mağdurlarımızın yasal haklarını koruma altına almak için sürdürülen yasal prosedürde hukuki destek sağlamanın yanında, teknoloji departmanımız ile müvekkillerimizin itibarlarını koruyabilmek adına şantaj konusu özel görüntülerin şantajcılar tarafından paylaşılmasının önüne geçmekteyiz.

Vermiş olduğumuz bu hizmet ile, itibarın sarsılması korkusu yaşayan müvekkillerimize yardımcı olarak, bu tedirginlik ile şantaja taviz verilmesinin önüne geçmekteyiz. Topo Hukuk Bürosu’nun şantaj alanında uzman olan hukuk ve teknoloji departmanlarından profesyonel destek alarak yasal sürecin sizin adınıza en iyi şekilde yürütülmesinin yanında, itibarınızın korunması konusunda teknolojik destek alabilirsiniz. Tüm bunlar ve daha fazlası için ya da konu hakkında detaylı bilgi almak için sayfamızda bulunan kanallar yoluyla bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Şantaja uğrayan kişi ne yapmalı?

Şantaja uğrayan, şantaj mağduru olan ya da henüz şantaja uğramamakla beraber, birinin elinde görüntülerim var tedirginliğini yaşayan kişilerin şantajdan kurtulma ve şantajı önleme konusunda gerekenleri yapmaları zarara uğramamak açısından oldukça önemlidir. Bu noktada belirtilmesi gereken en önemli husus şantaja taviz vermeyerek uzman bir bilişim avukatından hukuki destek alarak yasal süreci başlatmaktır. Şantaja uğrayan kişilerin yapmaları gerekenler hakkında detaylı bilgi için ekibimiz tarafından yazılan “Şantaja Uğruyorum Ne Yapmalıyım?” başlıklı makalemize göz atabilirsiniz.

2. Şantajdan yapan birinden nasıl kurtulurum?

Şantaj yapan birinden kesin olarak kurtulmanın en doğru ve güvenli yolu kesinlikle yetkili makamlara şikayette bulunmaktır. Karşı tarafça istenilen paraların ödenmesi ya da çeşitli taleplerin yerine getirilmesi şantajcıların tarafından yapılan tehditlerin ve taleplerin artarak devam etmesine sebep olmaktadır.

3. Birinin elinde görüntülerim var, paylaşılmasını engelleyebilir miyim?

Birinin elinde görüntülerim var diyen kişilerin tedirgin oldukları en önemli husus bu özel ve müstehcen görüntülerin karşı tarafça paylaşılmasıdır. Sosyal hakların zedelenmesi, kişilerin toplum içerisindeki itibarlarının zarar görmesi mağdurları bu tedirginliğe sürüklüyor. Şantaj mağdurlarının ilk fırsatta adli makamlara başvurmaları bu paylaşımlarının yapılmasının önüne geçecektir. Bununla beraber, itibarın korunması alanında profesyonel hizmet sağlayan bir ekipten destek almak görüntülerinizin paylaşılmasını engelleyerek sosyal itibarınızın zedelenmesinin önüne geçecektir.

Sextortion

Sextortion ya da sextortion tuzağı olarak anılan siber tuzaklar, gencinden yaşlısına her gün binlerce kişinin mağdur edildiği suç türlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Teknolojinin gelişimiyle beraber sosyal medya uygulamalarının yayılım göstermesi şantaj suçu gibi klasik bir suçun da farklı görünüş şekillerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Sextortion, sosyal medya uygulamaları üzerinden gerçekleştirildiği gibi e-posta hesaplarına gönderilen önceden hazırlanmış metinler ve linkler ile de işlenebilmektedir.

Sextortion tuzağının ne olduğu, bu tuzaktan kurtulmanın yolları, bu suç türünün işleniş şekli ve Topo Hukuk Bürosu olarak sextortion tuzağı alanında vermiş olduğumuz hizmetler hakkında bilgi almak için makalemizi okumaya devam edebilirsiniz.

Sextortion Nedir?

Yurt dışında sextortion olarak anılan suç tipi ülkemizde şantaj suçu olarak bilinen, tehdidin özel bir görünüş şekli olan suç türünün karşılığıdır. Çok eski zamanlardan günümüze sıklıkla karşılaşılan bu suç türünün teknolojinin ilerlemesiyle beraber yayılım gösterdiğini ve sosyal medya uygulamaları üzerinden işlendiğini görüyoruz. Bu suç türü gerek Facebook, Instagram, Skype, Messenger gibi sosyal medya uygulamaları üzerinden gerek e-posta üzerinden işlenmektedir.

Sosyal medya uygulamaları üzerinden gerçekleştirilen sextortiontuzağında suçun işleniş şekline ilişkin detaylı bilgiyi “Facebook Şantaj”, “Skype Şantaj”, “Messenger Şantaj”, “Instagram Şantaj” başlıklı makalelerimizi okuyarak edinebilirsiniz. E- posta üzerinden yapılan sextortion tuzağı ise nispeten farklılık gösterebiliyor. Şimdi gelin bu suç türünün nasıl işlendiğine, mağdurların bu tuzağa nasıl düşürüldüğünü inceleyim.

Sextortion Tuzağı Nasıl Anlaşılır?

E-posta üzerinden gerçekleştirilen sextortion tuzağında, suçun faili mağdurlara e-posta adresleri üzerinden tehdit içerikli bir mesaj göndermektedir. Bu e-postada çeşitli talepler söz konusu olabilir. Fail tarafından kimi zaman para, kimi zaman cinsi münasebet kimi zaman da farklı taleplerle karşılaşılmakta.

Mağdurların, failin taleplerini yerine getirme noktasında tehdit edildiği unsur çoğunlukla gerçeğe dayanmaktaysa da kimi zaman mağdurlar ortada herhangi bir somut veri olmadan tehdide uğrayabiliyor. Böylelikle mağdurun bir şekilde uygunsuz, özel görüntülerinin failin elinde bulunduğuna ve istenilen şeyin yerine getirilmemesi halinde bu görüntülerin paylaşılacağına inandırıldığını görüyoruz.

Bu noktada, şantaj failinin bazen mağdurun bilgisayarına erişim sağlayarak mağdurun özel görüntülerini kaydettiğini söylerken, bazen de yalnızca e- posta şifresini hackleyip mağduru olmayan görüntülerin varlığına inandırır. Müstehcen fotoğraf ve videolarının paylaşılacağı tedirginliğini yaşayan mağdurlar çoğunlukla talepleri yerine getirme yanılgısına düşerler.

Sextortion Tuzağı Korunma Yolları

Sextortion tuzağından korunma konusunda alabileceğiniz bazı önlemler bulunmaktadır. Kullandığınız bilişim araçlarında ve sosyal medya uygulamalarında gizliliği sağlamak bu noktada büyük önem arz etmektedir. Bu noktada, tüm hesaplarınızda çift aşamalı korumayı sağlamak, şifreleri düzenli şekilde değiştirmek ve güçlü şifreler kullanmak, bilgisayarınızda ve diğer aygıtlarınızda güvenlik yazılımları kullanmak sizi bu suç faillerinin eylemlerine karşı koruyacaktır.

Bunun yanında, sosyal medya hesaplarında veya iletişim kanalları yoluyla çevrenizdeki kişilerle özel görüntülerinizi paylaşmayın. Güvendiğiniz kişilerle paylaştığınız içeriklerin dahi veri olarak depolandığını ve üçüncü kişiler tarafından ele geçirilebileceğini unutmayınız.

Sextortion Tuzağıyla Karşı Karşıya Kalanlar Ne Yapmalı?

Bu suç türü ile karşı karşıya kalanların yapmaları gereken ilk şey sakinliği koruyarak yapılan şantaja taviz vermemektir. Suçun faili tarafından paylaşılacağı söylenen görüntülerin var olup olmadığının değerlendirmesini yapabilirsiniz. Bundan sonra, itibarınızın korunması, yasal haklarınızın korunması, failin yakalanması ve olayın açığa çıkarılması açısından yapılması gereken şey savcılığa suç duyurusunda bulunmakla başlayacaktır. Sürecin en etkili ve hızlı şekilde yönetilmesi, haklarınızın korunması, kamu davasının takip edilmesi için alanında uzman bir bilişim avukatından destek almanız yararınıza olacaktır.

Topo Hukuk Bürosu’nun Şantaj Hizmetleri

Topo Hukuk Bürosu olarak bilişim hukuku alanında uzman olan avukat ekibimizle 2015 yılından bu yana şantaj mağduru müvekkillerimize uzman desteği sunmaktayız. Bu bağlamda müvekkillerimizin yasal haklarını korumak adına şantaj suçunun savcılığa bildirilmesinden davanın sonuçlanmasına kadar geçen sürede müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.

Bunun yanında teknoloji departmanımızda görev alan uzman ekibimizle internette paylaşılan ya da paylaşılması olası olan video ve fotoğrafların takibini sağlamaktayız. Yaptığımız bu çalışmalar ile müvekkillerimizin bu süreci en az zararla atlatmaları ve itibarlarını koruma adına multidisipliner bir çalışma yürütmekteyiz.

Topo Hukuk Bürosu’nun şantaj alanında vermiş olduğu hizmetlerden faydalanmak ve konu hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Şantaj ile sextortion aynı mı?

Şantaj suçu, Türk Ceza Kanunu‘nun 107. maddesinde yer alan, tehdit suçunun özel bir görünüş şekli olarak karşımıza çıkan suç türlerinden biridir. Bu suç türü yurt dışında sextortion olarak anılmaktadır. Farklı şekillerde işlenebildiği görülmektedir.

2. Şantaj neden yapılır?

Şantaj suçu faillerinin çeşitli sebeplerle mağdurlara ulaştığını ve çeşitli talepler yönelttiğini görüyoruz. Burada ana etken yapılan şantajın türü. Eski sevgili şantajı olarak adlandırdığımız şantaj türünde biten ilişkinin devamı ya da cinsel münasebet talebiyle karşılaşıyoruz. Sosyal medya uygulamaları üzerinden yapılan şantaj suçunda ise genellikle para talep edildiğini görmekteyiz.

3. Profesyonel şantaj yardım hizmetini nasıl alabilirim?

Şantaj yardım konusunda hem yasal süreci takip etmek ve haklarınızı korumak hem de teknolojik destek alarak kişisel itibarınızı korumak adına profesyonel bir ekipten destek almak oldukça fayda sağlayacaktır. Bu noktada şantaj konusunda verilen hizmetlerden yararlanmak ve profesyonel bir ekiple süreci yönetmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

4. Sextortion email nedir?

Sextortion olarak adlandırdığımız bu suç türünün Whatsapp, Instagram, Messenger gibi sosyal medya uygulamaları üzerinden gerçekleşebileceği gibi e posta üzerinden de gerçekleşmesi mümkündür. Şantaj ve tehdit içerikli bu e postalar sextortion email olarak anılmaktadır.

Şantaja Uğruyorum Ne Yapmalıyım?

Şantaja uğruyorum ne yapmalıyım sorusunun son zamanların en sık aranan sorularından biri olması şantaj mağdurlarının sayısının ne denli fazla olduğunu açık şekilde ortaya koyuyor. Kişilerin özel ve müstehcen görüntülerinin paylaşılacağı ihtarıyla çeşitli taleplerde bulunulması mağdurlarda bir itibarın kaybı korkusu yaratıyor.

Günümüz bilişim dünyasının en yaygın problemlerinden biri olan şantaja karşı alabileceğiniz tedbirlere, bu şantaj türü ile karşı karşıya kalmanız halinde yasal yollara başvurulacak yetkili ve görevli mahkemenin hangisi olduğuna, Topo Hukuk Bürosu olarak şantaja uğruyorum ne yapmalıyım sorusu ile bize ulaşan müvekkillerimize verdiğimiz hizmetlere gelin bir bakalım.

Şantaja Uğrayanlar İçin Çözüm Yolları

Şantaj suçuyla karşı karşıya kalan, şantaja uğruyorum ne yapmalıyım sorusuna cevap arayan şantaj mağdurlarının, karşı tarafça yapılan şantaja taviz vermeden en kısa süre içerisinde alanında uzman bir bilişim avukatından hukuki destek almalıdır. Bu süreçte, delil olarak kullanılabilecek tüm mesaj, görüntü ve belgelerin, eğer herhangi bir ödeme yapıldıysa ödemeye ilişkin makbuz ve dekontların toplanması yarar sağlayacaktır. Toplanan bu belgelerle en kısa süre içerisinde savcılığa suç duyurusunda bulunmak gerekmektedir.

Yargılamanın başlaması, yasal hakların ve itibarın korunması, failin yakalanması için uygulanabilecek en etkili yöntem adli makamlara başvurmaktır. Şantaj suçunun şikâyete bağlı suçlardan olmamasına rağmen, yargılamanın başlayabilmesi için mağdur ya da üçüncü kişi tarafından adli makamlara bildirimde bulunulması gerekmektedir. Burada önemli olan hususlardan bir tanesi şikâyet süresidir. Şantaj suçu bakımından kanunda bir şikâyet süresi öngörülmemiştir. Bununla beraber, suçun zamanaşımı süresi 8 yıl olarak belirlenmiştir.

Bunun yanında sosyal medya uygulamaları kullanılarak yapılan şantaj türünde faillerin yurt dışında bulunması çoğu dosyada takipsizlik kararı ile sonuçlanabilmektedir. Böyle durumlarda itibarın korunması için teknolojik destek veren bir ekipten destek almak çözüm yollarından biridir.

Şantaj Suçuna Hangi Mahkeme Bakar?

Şantaj suçu bakımından görevli mahkeme asliye ceza mahkemeleri olarak belirlenmiştir. Yetkili mahkemenin tespiti açısından bir seçim söz konusu olabilmektedir. Bu noktada, suçun işlendiği yer Asliye Ceza Mahkemesi veya mağdurun yerleşim yeri Asliye Ceza Mahkemesi yetkili olacaktır. Şantaja uğruyorum ne yapmalıyım sorusuna cevap arayan şantaj mağdurlarının şantaj suçuna ilişkin olarak açacakları dava bu mahkemelerin birinde görülecektir.

Topo Hukuk Bürosunun Şantaj Hizmetleri

Topo Hukuk Bürosu olarak kurulduğumuz 2015 yılından bu yana, eski sevgili şantajı, sosyal medya uygulamaları üzerinden gerçekleşen şantaj ve diğer tüm şantaj suçlarında şantaja uğruyorum ne yapmalıyım sorusuyla bize ulaşan müvekkillerimize nitelikli uzman desteği sunmaktayız.

Bu noktada, yukarıda da belirttiğimiz şekilde şantaj mağdurunun haklarını korumak adına nasıl bir yol izlemek isteyeceği önem arz etmektedir. Müvekkillerimiz ile yaptığımız değerlendirme toplantılarında onlar için en uygun olan çözüm yoluna karar verip süreci başlatıyoruz. Bu bağlamda, yapılan tercihe göre gerekirse arabuluculuk hizmeti gerekirse savcılık şikayetlerinin yapılmasıyla tüm süreci mağdur müvekkillerimiz adına yönetiyoruz.

Şantaja uğruyorum ne yapmalıyım diyorsanız, Topo Hukuk Bürosu’nun bilişim hukuku alanında uzman avukat ekibinden tüm şantaj suçlarında danışmanlık almak, şantaja karşı alınabilecek önlemler hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Şantaj yapmak suç mudur?

Şantaj yapmak tehdidin bir özel görünüş şekli olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk Ceza Kanunu‘nda hürriyete karşı suçlar başlığı altında düzenlenmektedir. Madde metninde yer alan suç unsurlarının somut olayda bulunması halinde suç işlenmiş sayılacaktır.

2. Şantaj nereye şikayet edilir?

Şantaj suçu şikayete tabi suçlar arasında sayılmamakla beraber, yasal hakların korunması ve şantaj suçu faillerinin cezalandırılması amacıyla yasal prosedürün başlatılması için ilgili makamların suçtan haberdar edilmesi gerekmektedir. Bu bildiri bizzat suçun mağduru tarafından yapılabilmektedir. Bununla beraber, üçüncü bir kişi tarafından yapılan bildirim, şikayet ile de savcılık gerekli soruşturma işlemlerini re’sen başlatacaktır.

3. Şantaj suçunda ispat yolları?

Şantaj suçu söz konusu olduğunda, şantaja uğruyorum ne yapmalıyım sorusuna verilen cevaplar kadar yapılan şantajın ispatı açısından dikkat edilmesi gereken hususlar da önem arz etmektedir. Şantaj suçu ile karşı karşıya kalan mağdurların başvurdukları çözüm yollarında başarıya ulaşmaları için şantajcı yani faille aralarında geçen konuşma ve mesajlaşmaların saklanması, herhangi bir ödeme yapıldıysa bu ödemeye ilişkin makbuz ve dekontların bulundurulması suçun ispatı açısından oldukça faydalı olacaktır.

Biri Size Şantaj Yaparsa

Biri size şantaj yaparsa, zarara uğramamak adına almanız gereken bazı önlemler veya süreci sorunsuz atlatabilmek için başvurabileceğiniz bazı çözüm yolları bulunmaktadır. Yapılan şantajın türüne göre ve somut olayın özelliklerine göre başvurulan çözüm yolları da değişiklik gösterebilmektedir.

Bilişim teknolojilerinin hızla ilerlemesi kişiler arasındaki iletişime yeni bir soluk getirmiştir. Sosyal medya uygulamalarının kullanımının da artmasıyla iletişim hızı artmış ve yayılmıştır. Bu durum dünya üzerinde farklı ülkelerde olan birbirini tanımayan kişilerin iletişim halinde kalmasını sağlamıştır. İletişimdeki bu kolaylık ve yayılım hızı aynı oranda bilişim sistemleri üzerinden işlenebilen bir suç olan şantaj suçunun mağdur sayısını da arttırmıştır.

Şantaj suçu karşısında mağduriyet yaşayan insan sayısının son zamanlarda bu denli artış göstermesi ulusal ve uluslararası güvenlik ve yargı organlarının da bu konuda yaptıkları çalışmaları arttırmıştır. Ulusal ve uluslararası yargı organlarının çalışmalarına rağmen karşılaşılan şantaj vakalarında pozitif sonuca ulaşılamaması bu konuda yapılan çalışmaların da seyrini değiştirmiştir.

Biri Size Şantaj Yaparsa Alabileceğiniz Önlemler Nelerdir?

Biri size şantaj yaparsa alabileceğiniz önlemler, son zamanlarda şantaj mağdurlarının sayısının artması sebebiyle oldukça gündeme gelen bir konudur. Burada alınması gereken en önemli tedbir şantajcının yani failin eylemlerine karşı asla taviz vermemek ve soğukkanlılığı korumaktır.

Karşılaşılan şantaj vakalarının çoğunda ciddi zararların ortaya çıkmasının en büyük sebebi mağdurların içinde bulunduğu duygusal boşluktan yararlanan şantajcıların mağdurların düşünmesine fırsat vermeyerek tehdit yoluyla talepleri mağdura yaptırmak konusunda ısrarcı olmalarıdır.

Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınızda soğukkanlılığınızı koruyarak şantaja taviz vermememiz ve şantajcıların taleplerini yerine getirmemeniz önerilir. Fail ile aranızda geçen konuşmaların, mesajlaşmaların ve diğer belgelerin toplanması; karşı tarafa herhangi bir ödeme yapıldıysa makbuzların, dekontların saklanması yasal süreçte suçun ispatı açınızdan yararınıza sonuç doğuracaktır.

Yukarıda saydığımız, biri size şantaj yaparsa alabileceğiniz önlemler alındıktan sonra uzman desteğine başvurmanız yararınıza olacaktır. Bu noktada, bilişim hukuku alanında hizmet veren bir bilişim avukatından yasal destek alınması ve şantaj, içerik kaldırılması alanlarında hizmet veren bir ekipten teknolojik destek alınması, yasal haklarınızın ve itibarının korunması konusunda oldukça etkili olacaktır.

Biri Size Şantaj Yaparsa Başvurabileceğiniz Çözüm Yolları

Şantaj suçu Türk Ceza Kanunu madde 107 hükmünde düzenlenen tehdit suçunun özel bir görünüş şeklidir. İki fıkra halinde düzenlenen maddenin fıkralarında şantaj suçunun iki farklı işleniş şekli yer almaktadır. Günümüzde karşılaşılan şantaj vakalarının çoğunluğa yakını bu maddenin ikinci fıkrasında düzenlenen görünüş şekline girmektedir.

Bu noktada şantajı, eski sevgili şantajı ve sosyal medya uygulamaları üzerinden gerçekleştirilen şantaj olarak ayırabiliriz. Sosyal medya uygulamaları üzerinden gerçekleştiren şantaja örnek olarak Skype şantaj, Instagram şantaj, Facebook şantaj, Messenger şantaj verilebilir.

Karşı karşıya kalınan şantaj suçunun türüne göre tercih edilecek çözüm yolunda değişikliklere gidilebilir. Bu noktada tercih edilecek çözüm yolunun tespiti açısından profesyonel bir destek almak oldukça önem arz etmektedir.

Eski sevgili şantajı olarak anılan şantaj türünde, şantajcının yani failin ve mağdurun gerçek hayatta birbirlerini tanıyan ve ilişki içerisinde olan bireyler olması sebebiyle çoğunlukla arabuluculuk yöntemi ve savcılığa yapılan şikayetler çözüm yolu olarak seçilmektedir. Arabuluculuğun yaygın bir çözüm yolu olarak taraflarca tercih edilmesi eski sevgili şantajı olarak adlandırılan şantaj türünün ayırt edici bir yönü olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal medya uygulamaları üzerinden gerçekleşen şantaj türünde ise uluslararası yargı organlarının yaptıkları çalışmaların sonuç doğurmaması sebebiyle genellikle ulusal yargı organlarına yapılan bir başvuru ve itibarın korunması amacıyla alınan bir teknolojik destek söz konusu olmaktadır. Başvurulan bu yollar ile kişilerin yasal haklarını ve itibarlarını koruma altına aldıklarını, hak kayıplarının önüne geçildiğini söylemek mümkün.

Topo Hukuk Bürosu’nun Sunduğu Hizmetler

Topo Hukuk Bürosu olarak kurulduğumuz 2015 yılından bu yana şantaj konusunda müvekkillerimize nitelikli uzman desteği sağlamaktayız. Bu noktada büromuzun hukuk departmanında görev alan uzman bilişim hukuku avukatlarımız yasal haklarınızın korunup tüm sürecin lehinize olacak şekilde sonuçlanması konusunda yasal destek sağlamaktadır. Aynı zamanda ekibimizin teknoloji departmanı kişisel itibarınızın korunması noktasında teknolojik destek sağlamaktadır.

Topo Hukuk Bürosu’nun şantaj konusunda uzman teknoloji ve hukuk departmanları ekiplerinden nitelikli uzman desteği almak için, biri size şantaj yaparsa alabileceğiniz önlemler ve biri size şantaj yaparsa başvurabileceğiniz çözüm yolları hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Şantaj yapmanın cezası nedir?

Şantaj suçu TCK hürriyete karşı suçlar başlığı altında 107. maddede ele alınmaktadır. Söz konusu madde metninde yer alan suç unsurlarının tamamlanması halinde mahkeme tarafından üç yıldan bir yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasına hükmedilebilir.

2. Şantajdan hapse girilir mi?

Şantaj suçunda her somut olayın özelliklerine göre makul bir cezalandırma söz konusu olmaktadır. Yapılan yargılama sonucunda hapis cezasına da hükmedilmesi mümkündür.

3. Biri size şantaj yaparsa ne olur?

Biri Size Şantaj Yaparsa” başlıklı makalemizde de ele alındığı üzere, biri size şantaj yaparsa yapılan şantajın türüne göre başvurabileceğiniz çeşitli yollar mevcut olacaktır. Bu alanda uzman bir bilişim avukatından yasal destek alarak yapılan şantajın türüne en uygun düşecek çözüm yolunun tespit edilmesi sonucu tüm yasal süreci başlatmış olacaksınız.

Mesajla Şantaj Cezası

Mesajla şantaj cezası, resimli şantaj cezasında olduğu gibi TCK m.107 hükmünde bulunan düzenlemeye tabidir. Mevzubahis hükmün iki fıkrasında ele alınan, şantaj suçunun iki farklı görünüş şekli de mesajla işlenebilir nitelikteki şantaj suçlarıdır.

Günümüzde, teknolojinin de ilerlemesiyle şantaj suçunun klasik yöntemlerle işlenmesinden ziyade sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşmalar ve diğer türlü görüşmelerle işlendiğine rastlıyoruz. Kişilerin bu uygulamaları ve sosyal medya platformlarını sıklıkla kullanması mesajla şantaj suçunun da aynı oranda artmasına sebebiyet veriyor. Bu durum mesajla şantaj cezasının arama motorlarında yapılan aramalarda üst sıralarda çıkması sonucunu doğuruyor.

Mağdur sayısı bu denli yüksek olan ve arama hacmi oldukça geniş olan mesajla şantaj suçu hakkında, mesajla şantaj cezası hakkında ihtiyacınız olan bilgilere gelin bir göz atalım.

Mesajla Şantaj Cezası Nedir?

Şantaj suçunun bir görünüş şekli olarak karşımıza çıkan mesajla şantaj suçu ayrı bir düzenlemeye tabi olmamakla beraber hürriyete karşı suçlar başlığı altındaki şantaj suçu kapsamında değerlendirilmektedir.  Yukarıda da belirttiğimiz şekilde, mesajla şantaj cezası TCK m.107 hükmünde şu şekilde ele alınmaktadır:

(1) Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

(2) Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

Madde metnine bakıldığında mesajla şantaj cezası için, suçun maddi ve manevi unsurlarının birlikte bulunduğu hallerde bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezasına hükmedilebileceği belirlenmiştir.

Mahkemece yapılan değerlendirmeler sonucunda, somut olayın niteliğine uygun düşecek bir cezanın belirleneceğini söyleyebiliriz.

Bunun yanında cezanın arttırılmasına, azaltılmasına ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına sebebiyet verebilecek bazı durumların varlığı söz konusu olabilmektedir. Böyle hallerde madde metninde yer alan ceza oranında değişiklikler mahkemece takdir edilebilir. Mesajla şantaj cezasına verilecek olan cezanın mahkemece arttırılıp azaltılmasına sebebiyet verecek durumlar hakkında detaylı bilgi almak için “Resimli Şantaj Cezası” başlıklı makalemize göz atabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Şantajdan hapse girilir mi?

Mahkeme tarafında yapılan değerlendirme sonucu, somut olayın özelliklerine göre makul bir cezaya hükmedilecektir. Bu noktada verilen ceza madde metninde yer aldığı şekilde, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası sınırları dahilinde verilecektir. Verilen cezanın tespitinde ceza muhakemesine ilişkin olan hakimin takdiri indirim hakkının etkili olacağı da göz önünde bulundurulmalıdır. Şartların taşınması halinde hapis cezasına hükmedilebilecektir.

2. Şantaja uğrayan kişi ne yapmalı?

Şantaj mağdurlarının bu suçtan korunmak ve kurtulmak için başvurabileceği çeşitli yollar bulunmaktadır. Şantaja uğrayan kişilerin dikkat etmesi gereken en önemli noktanın yapılan şantaja taviz vermemek olduğunu söyleyebiliriz. Şantajdan kurtulma yolları hakkında detaylı bilgi almak için makaleler kısmında yer alan, şantaja ilişkin yazılarımıza göz atabilirsiniz.

3. Mesajla şantaj cezası paraya çevrilir mi?

Mesajla şantaj cezası da TCK m.107 hükmü kapsamında değerlendirilmektedir. Yukarıda da açıkladığımız şekilde, mesajla şantaj cezası için madde metninde yer alan suç unsurlarının tamamlanması halinde bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası hükmedilmiştir. Somut olayın niteliklerine göre mahkeme tarafından re’sen bir değerlendirme yapılacaktır. Bu noktada hakimin takdiri indirim hakkını kullanması ve verilen cezanın bir yıllık alt sınırdan verilmiş olması şartı aranacaktır.

Resimli Şantaj Cezası

Resimli şantaj cezası, şantaj suçuyla karşı karşıya kalan kişilerin oldukça merak ettiği konuların başında geliyor. Şantaj suçuna baktığımızda, madde metninde bu suçun görünüş şekillerine göre iki kısma ayrıldığını, bunlar haricide ceza bazında bir ayrıma gidilmediğini görüyoruz. Şantaj suçunun kanun maddesinde nasıl düzenlendiğine ilişkin ayrıntılı bilgi almak için “Şantaj Suçu TCK” başlıklı makalemize göz atabilirsiniz.

Resimli şantajın hem eski sevgili şantajı adını verdiğimiz şantaj türünde hem de sosyal medya uygulamaları üzerinden gerçekleşen şantaj türünde mümkün olduğunu görüyoruz. Karşısındaki kişinin özel, müstehcen fotoğraflarını kayıt altına alan şantajcının farklı şeyler talep etmesi, aksi halde elde edilen görüntülerin mağdurun yakınlarıyla, ailesiyle, arkadaşlarıyla ya da çeşitli sitelerde paylaşılacağı tehdidini içeren şantaj türüdür.

Bu makalede, resimli şantaj suçunun işleniş şekli, resimli şantaj cezası ve resimli şantaj ceza oranını etkileyen faktörleri incelemiş olacağız. Konu hakkında detaylı bilgi almak için “Resimli Şantaj Cezası” başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz.

Resimli Şantaj Cezası Nedir?

Resimli şantaj cezası TCK m.107 hükmünde şu şekilde düzenlenmiştir:

“(1) Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

(2) Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.”

Madde metnine baktığımızda açık şekilde görülüyor ki resimli şantaj cezası, suçun maddi ve manevi unsurlarının birlikte bulunduğu hallerde bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası olarak belirlenmiştir.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Yargılama sırasında bazı özel şartların taşınması halinde hükmün açıklanmasının geride bırakılması yargılama sonunda kurulan hükmün sanık açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmaması hali resimli şantaj suçu için de geçerlidir. Bu durumun söz konusu olabilmesi için bazı özel şartların taşınması gerekmektedir. Bu şartlar şunlardır:

  • Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm edilmemiş olması gerekir,
  • Sanığın kişilik özellikleri ile duruşma süresince sergilediği tutum ve davranışlarının mahkeme tarafından göz önüne alınıp yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması gerekir,
  • Suçun işlenmesi sebebiyle mağdurun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi gerekir.
  • Bunun yanında, yargılamaya konu oluşturan suç açısından 2 yıl veya daha kısa süreli hapis cezası ya da adli para cezasının hükmedilmiş olması gerekmektedir.

Resimli şantaj suçuna ilişkin bir yargılamada bu kriterlerin sağlanması halinde hükmün açıklanmasının geride bırakılması söz konusu olabilecektir.

Resimli Şantaj Suçunun Özel Görünüş Şekilleri

Özel görünüş şekilleri başlığı altında yer alan teşebbüs, içtima, iştirakin söz konusu olduğu durumlarda resimli şantaj cezasının da değişebildiğini görüyoruz. Teşebbüs genel olarak şantaj suçunda pek rastlanılan bir olgu olmasa da bazı istisnai durumlarda mümkün olabilmektedir. Teşebbüsün söz konusu olduğu hallerde resimli şantaj cezası belirlenirken indirime gidilmesi söz konusu olacaktır.

Resimli şantaj suçunda, aynı suç işleme kararı ile tek bir kişiye karşı farklı zamanlarda birden fazla kez şantaj suçunun işlenmesi ve tek bir fiille aynı anda birden fazla kişiye karşı resimli şantaj suçunun işlenmesi söz konusu olabilmektedir. Böyle durumların varlığı halinde Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca resimli şantaj cezası belirlenirken artırım yapılması söz konusu olabilecektir.

İştirak bakımından, resimli şantaj suçunda bir farklılık görülmemektedir. Diğer suçlar gibi resimli şantaj suçuna iştirakin mümkün olduğunu söyleyebiliriz.

Şantajcının ya da diğer bir ifade ile failin eyleminin birden fazla suçun oluşumuna sebebiyet vermesi halinde ise resimli şantaj cezası olarak bu suçlardan en ağır cezayı gerektiren cezanın belirlendiği kabul edilebilmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Şantajdan hapse girilir mi?

Mahkeme tarafında yapılan değerlendirme sonucu, somut olayın özelliklerine göre makul bir cezaya hükmedilecektir. Bu noktada verilen ceza madde metninde yer aldığı şekilde, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası sınırları dahilinde verilecektir. Verilen cezanın tespitinde ceza muhakemesine ilişkin olan hakimin takdiri indirim hakkının etkili olacağı da göz önünde bulundurulmalıdır. Şartların taşınması halinde hapis cezasına hükmedilebilecektir.

2. Şantaja uğrayan kişi ne yapmalı?

Şantaj mağdurlarının bu suçtan korunmak ve kurtulmak için başvurabileceği çeşitli yollar bulunmaktadır. Şantaja uğrayan kişilerin dikkat etmesi gereken en önemli noktanın yapılan şantaja taviz vermemek olduğunu söyleyebiliriz. Şantajdan kurtulma yolları hakkında detaylı bilgi almak için makaleler kısmında yer alan, şantaja ilişkin yazılarımıza göz atabilirsiniz.

3. Resimli şantaj cezası paraya çevrilir mi?

Resimli şantaj cezası da TCK m.107 hükmü kapsamında değerlendirilmektedir. Yukarıda da açıkladığımız şekilde, resimli şantaj cezası için madde metninde yer alan suç unsurlarının tamamlanması halinde bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası hükmedilmiştir. Somut olayın niteliklerine göre mahkeme tarafından re’sen bir değerlendirme yapılacaktır. Bu noktada hakimin takdiri indirim hakkını kullanması ve verilen cezanın bir yıllık alt sınırdan verilmiş olması şartı aranacaktır.

Şantajdan Nasıl Kurtulurum?

Şantajdan nasıl kurtulurum sorusu şantaj mağdurları tarafından bizlere sıklıkla yönetilen soruların başında geliyor. Bu sorunun cevabını verirken ve şantajdan kurtulmak için izlenilecek bir program oluştururken dikkat edilmesi gereken bazı ayrımlar bulunuyor. Şantajın hangi ülkeden yapıldığı, kim tarafından yapıldığı, şantajın hangi amaçla yapıldığı ve hangi sosyal medya uygulamaları aracılığıyla kişisel verilerin kaydedildiği dikkat edilmesi gereken hususlardan bazıları olarak sıralanabilir.

Bu makalede, şantaj suçu mağduru olan kişiler için şantajdan nasıl kurtulurum sorusunun cevabını arayacağız. Bunun yanında şantaj suçu faillerine karşı alınacak tedbirlerden ve bu suç işlendikten sonra izlenmesi gereken yasal prosedürü başlatmak amacıyla nereye şikayette bulunacağınızdan bahsedeceğiz.

Yukarıda açıklanan konu başlıkları ve çok daha fazlası hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız “Şantajdan Nasıl Kurtulurum” makalemizi okumaya devam edin!

Şantaja Uğrayan Kişi Ne Yapmalı?

Şantaj suçu Türk Ceza Kanunu’nda hürriyete karşı suçlar başlığı altında incelenen suçlardan bir tanesi. Bu suç çok farklı görünüş şeklinde ve işlenme şekliyle karşımıza çıkıyor. Şantaj suçunun farklı kanallar aracılığıyla işlenme şekli hakkında detaylı bilgi almak için konu hakkında yazdığımız detaylı makaleler kısmında bulunan içeriklere göz atabilirsiniz.

Şantajdan nasıl kurtulurum sorusuna cevap arayan mağdurlar bu suçun faillerinin eylemleri dolayısıyla bazen para bazen hali hazırda var olan ilişkinin devamı bazen de yeni bir ilişkinin kurulması talepleriyle karşı karşıya kalıyorlar. Tüm bunların yanında kimi zaman müstehcen kimi zaman suçun mağduru açısından önemli sayılan görüntülerin mağdurun hayatındaki faklı rollerdeki kişilerle ya da farklı sosyal medya platformlarında paylaşılması tehdidi bu suç mağdurlarının kişisel itibarlarını zedeliyor.

Bu suç ile karşı karşıya kalmanız elbette ki yukarıda sayılan tehlikelerin her zaman gerçekleşeceği sonucunu doğurmamakta. Alacağınız reaksiyonlar ile bu riski en aza indirebilirsiniz. Bu noktada, şantajdan nasıl kurtulurum sorusunun cevaplarına bir göz atalım.

Şantajdan nasıl kurtulurum sorusuna verilecek en önemli cevap kesinlikle şantaja taviz vermemek olacaktır. Çeşitli ülkelerden ve çeşitli platformlardan işlenen şantaj suçu türlerinden kurtulmanın ortak noktası şantaj suçu faillerine karşılık vermemektir. Her yıl binlerce kişinin mağdur olduğu bu suç tipinde ortak hata şantaj faillerinin isteklerine karşılık vermektir. Bu isteklere bir kere karşılık vermeniz süreci sonlandırmayacak, aksine şantaj suçu faillerinin taleplerini artıracaktır.

Şantaj yapan kişiyi tanımıyorsanız, şantajdan sonra sakin kalıp bu kişiyle alakalı kişisel bilgiler öğrenmeye çalışın. Edindiğiniz bu bilgiler şantajın hangi ülkeden veya kim tarafından yapıldığı hususunun aydınlatılmasında oldukça fayda sağlayacaktır.

Şantajdan nasıl kurtulurum sorusuna verilecek cevaplardan bir tanesi de şantaj suçu faili eğer sizden bir miktar para veya farklı bir edim istediyse bunu ispat edecek her türlü delil saklamaktır. Bu deliller mesaj kayıtları, dekontlar vb. belgeler olabilir.

Bu adımlardan sonra şantaj suçunun gerçekleştiği sosyal medya platformuna, şantaj suçu failinin hesabı şikayet edip hesabın kapatılması yönünde gerekli işlemlerin yapılması konusunda başvuruda bulunabilirsiniz.

Tüm bu adımlardan sonra, yapmanız gereken en önemli şey yasal prosedürün işletilmesi ve şantaj suçu faillerinin cezalandırılması için yetkili makamlara şikayette bulunmak olacaktır. Bu süreci takip ederken muhakkak bir bilişim ceza hukuku avukatından hukuki danışmanlık almalısınız. Şantaj suçunun yurt dışından işlenmesi halinde karşılaşılan en büyük problemlerin başında yerel makamlar tarafından verilen yetkisizlik kararı olmaktadır.

Tüm bunların yanında kişisel itibarınızı korumak adına, paylaşılan ya da paylaşılması olası görüntülerin ve diğer tüm içeriklerin çeşitli sosyal medya platformlarından ve çeşitli video sitelerinden kaldırılması yönünde bir teknik destek almak oldukça fayda sağlayacaktır.

Şantaj Nasıl Önlenir?

Şantaj suçunu önlemenin birçok yolu bulunmaktadır. Şantajdan nasıl kurtulurum sorusuna verilecek tüm cevapların ortak noktası özel hayatınıza dair bilgilerin tanımadığınız kişilere karşı gizli tutulmasıdır. Herkese açık şekilde paylaşılan fotoğrafların, videoların ve tüm özel içeriklerin şantaj suçunun malzemesi olabileceğini unutmayın.

Bu itibarla şantajı önlemek için alabileceğiniz bazı tedbirleri şu şekilde sıralayabiliriz.

  • Tüm sosyal medya hesaplarınızda tanımadığınız kişilerden gelen takip ve arkadaşlık isteklerini değerlendirirken dikkatli olun.
  • Sosyal medya hesaplarınızın herkese açık olarak görüntülenmediğinden emin olun
  • Bilgisayarınızda virüs programı kullanmaya özen gösterin.
  • Sosyal medya profillerinizde kişisel bilgilerinizi ve yayılmasından hoşnut kalmayacağınız içeriklerinizi paylaşmayın. Özel hayatınıza ilişkin verileri paylaşırken güvenliğinden emin olduğunuz, kişisel verilen gizliliğine önem veren sosyal medya uygulamalarını veya siteleri tercih edin.
  • Ailenizdeki veya çevrenizdeki kişilerle iletişim kurarken güvenli iletişim araçlarını tercih edin.

Tehdit Şantaj Nereye Şikayet Edilir?

Şantaj suçunun şantaj suçu Türk Ceza Kanunu’nun hürriyete karşı suçlar başlığı altında incelenen suçlardan biri olduğuna değinmiştik. Bu suç türü şikayete bağlı suçlardan değildir. Dolayısıyla, bu suçun işlendiği bilgisinin savcılık tarafından öğrenilmesiyle savcılık kendiliğinden soruşturma başlatacaktır.

Şantaj suçunun mağduru olduysanız, şantajdan nasıl kurtulurum sorusuna cevap arayanlardansanız bu konu hakkındaki şikayetlerinizi derhal cumhuriyet savcılığına ya da yakınınızdaki bir kolluk birimine bildirebilirsiniz. Soruşturma aşamasından sonra iddianamenin kabulü ile konuşturma süreci dosya asliye ceza mahkemelerinde yürütülecektir. Şantaj suçu bakımından 8 yıllık hak düşürücü süre öngörülmüştür. Suçun işlenmesinden itibaren 8 yıl içinde şikayetinizi bildirmeniz gerekmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Şantajın cezası ne kadar?

Türk Ceza Kanunu m.177 hükmünde düzenlenen şantaj suçu bakımından bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ve beş bin güne kadar adli para cezasının belirlenebileceği öngörülmektedir. Somut olayın niteliğine göre hakim tarafından bir değerlendirme yapılarak bu sınırlar içinde makul olan cezaya hükmedilmektedir.

2. Şantaj suçu ne zaman tamamlanır?

Şantaj suçu neticeye bağlanmış suç tiplerinden biri değildir. Madde metninde sayılan suç unsurlarının tamamlanmasıyla beraber suç işlenmiş sayılır. Bu noktada, zorlamayla bir hususun açıklanacağı veya üçüncü kişilerle paylaşılacağının söylenmesi suçun işlenmiş sayılması için yeterli olacaktır.

3. Özel görüntülerim paylaşılmadan şantajdan nasıl kurtulurum?

Özel görüntülerim paylaşılmadan şantajdan nasıl kurtulurum sorusuna cevap arayanların sayısı bir hayli fazla. Bu noktada kişisel itibarın zedelenmesi korkusu şantaj mağdurlarını tedirginliğe düşürüyor. Şantaj mağduru olarak itibarınızın korunması için profesyonel bir ekipten yasal destek ve özel görüntülerinizin paylaşımının denetlenmesi için yine profesyonel bir ekipten teknolojik destek almanız fayda sağlayacaktır.

Video Şantajı Yardım

Video şantajı yardım talepleri her gün birçok kişi tarafından savcılıklara, kolluk kuvvetlerine ve şantaj suçu hakkında hizmet veren şirketlere, avukatlık bürolarına yönetilmekte. Şantaj suçunun konusunu oluşturan görüntülerde büyük çoğunlukla şantaj suçu faili tarafından çeşitli yollarla kayda alınmış mağdura ait müstehcen içerikler bulunuyor.

Söz konusu şantaj videoları direkt olarak mağdurun mahrem görüntülerinin gizli çekim ile kayda alınması yoluyla elde edilebildiği gibi Skype, Messenger, Whatsapp, Instagram gibi sosyal medya uygulamaları üzerinden yapılan görüntülü sohbetlerin ekran kaydı yoluyla depolanmasıyla da elde edilebiliyor.

Bu makalede, şantaj suçu failinin çeşitli yollarla elde ettiği görüntülerle video şantajı mağdurlarına yapılan tehdide karşı video şantajı yardım yollarından bahsediyor olacağız. Video şantajı yardım hakkında detaylı bilgi almak için konu başlıklı makalemizi ve şantaj konusu hakkında yazdığımız diğer makalelerime göz atabilirsiniz.

Videolu Şantaja Karşı Ne Yapmalı?

Yukarıda saydığımız sosyal medya uygulamalarındaki görüntülü sohbetlerin ekran kaydının alınmasıyla yapılan şantajların faillerinin genellikle yurt dışında olduğunu görüyoruz. Çoğunlukla Fas ve Bulgaristan üzerinden işlenen video şantaj suçunun mağdurlarını ise büyük oranda erkekler olmak üzere farklı gelir düzeyindeki insanlar oluşturuyor.

Şantaj suçu faili farklı yollarla elde ettiği mağdurun müstehcen ve özel görüntülerini mağdurun ailesiyle, çevresiyle veya çeşitli video sitelerinde paylaşmakla tehdit ederek belli başlı taleplerde bulunuyor. Video şantajı mağdurlarının genellikle kişisel itibarının zedelenmesi korkusuyla bu taleplere cevap verdiklerini görüyoruz. Şantaj suçu failine karşı verilen ilk taviz ile mağdurdan talep edilen şeylerin artması sonucu ise karşılaştığımız mutlak son.

Bu itibarla, videolu şantaj yardım talebinde bulunan şantaj suçu mağdurlarına önereceğimiz ilk ve en önemli şey faillerin taleplerine karşılık vermemek olacaktır. Bunun yanında, şantaj suçu faillerinin çeşitli yolarla elde ettiği videolarınızın yayılmasını engellemek için uzman bir ekipten teknik destek almak kişisel itibarınızın korunması için son derece önemli olacaktır.

Son olarak, yasal sürecin başlatılması ve şantaj suçu faillerinin yargılanması için savcılıklara şikayette bulunmalısınız. Video şantajı yardım konusunda yapılabilecekleriniz hakkında detaylı bilgi almak için “Şantajdan Nasıl Kurtulurum” başlıklı makalemizi okuyabilirsiniz.

Skype Şantaj Yardım

Skype şantaj yardım da video şantajı yardım gibi sıklıkla karşılaşılan konular arasında. Sosyal medya uygulamaları üzerinden işlenen şantaj suçlarının büyük çoğunluğunun Skype uygulaması üzerinden işlendiğini biliyoruz. Uygulamanın kullanıcılara sunduğu görüntülü sohbet, video ve fotoğraf paylaşımı gibi hizmetler şantajı nispeten kolay kıldığı için Skype uygulaması şantajcılar tarafından sıklıkla tercih ediliyor.

Skype şantaj yardım talebinde bulunan ve Skype şantaj yardım konusunda hizmet arayan mağdurların dikkat edebileceği hususlar, atabileceği adımlar da video şantajı yardım konusuyla aynı nitelikte. Skype şantaj yardım arayan mağdurlar video şantajı yardım konusunda verilen tavsiyelere uyarak ve bu konuda adımlar atarak karşı karşıya kaldıkları problemden en az hasarla kurtulabilirler.

Topo Hukuk Bürosu’nun Video Şantajı Yardım- Skype Şantaj Yardım Hizmetleri

Topo Hukuk Bürosu olarak, video şantajı yardım talebi ile bizlere ulaşan müvekkillerimize bu süreci en az zararla atlatabilmeleri için ve ilerleyen süreçte tekrardan aynı tehlike ile karşı karşıya kalmamaları için hem nitelikli hukuki destek hem de teknik destek sağlayan sayılı hukuk bürolarından biriyiz.  Verdiğimiz hizmetler ile öncelikli olarak video şantajı mağduru müvekkillerimizi şantajın olumsuz etkilerinden kurtarmayı amaçlıyoruz. Şantaj suçu ile karşı karşıya kalan kişilerin kişisel itibarlarının korunması Müvekkillerimizin karşılaştığı şantaj suçunun işlenme çeşidine ve bazı diğer kriterlere göre her müvekkilimiz için farklı programlar hazırlayıp özel, ayrı bir yol izlemekteyiz.

Tüm bunların yanında, video şantajı yardım talepleri için, şantaj suçu failinin tespiti ve yetkili organlarca cezalandırılması anlamında izlenmesi gereken yasal prosedür uzman avukat ekibimiz tarafından yürütülmektedir. Ekibimiz, bu alanda tecrübeli ve detaylı uzman bilgisine sahip ceza hukuku avukatlarından oluşmaktadır.

Topo Hukuk Bürosu olarak Skype şantaj suçu ile karşı karşıya kalan müvekkillerimizin itibarlarını korumak amacıyla verdiğimiz nitelikli hizmet ile müvekkillerimize yapay zeka korumasını da sağlıyoruz. Bu itibarla video şantajı faillerinin kendi adlarına paylaşılabilecek olan olumsuz içeriklerin tespiti ve kaldırılması yönünde teknolojik danışmanlık vermekteyiz.

Topo Hukuk Bürosu’nun uzman ekibinden danışmanlık ve destek almak için ya da konu hakkında detaylı bilgi edinmek için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Şantajdan hapse girilir mi?

Şantaj suçu Türk Ceza Kanunu m.177 hükmünde düzenlenmektedir. Mevzubahis hükümde, suçun unsurlarının bir arada bulunup suçun işlenmesi halinde failin bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabileceği söylenmektedir.

2. Profesyonel Skype şantaj yardım hizmetini nasıl alabilirim?

Skype şantaj yardım konusunda hem yasal süreci takip etmek ve haklarınızı korumak hem de teknolojik destek alarak kişisel itibarınızı korumak adına profesyonel bir ekipten destek almak oldukça fayda sağlayacaktır. Bu noktada Skype şantaj yardım ve video şantajı yardım hizmetlerinden yararlanmak ve profesyonel bir ekiple süreci yönetmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

3. Video şantajı yardım hizmetlerinde müstehcen görüntülerin paylaşılmasının önüne geçilir mi?

Video şantajı yardım hizmeti veren, şantaj alanında hukuki ve teknolojik destek sağlayan hukuk bürolarından destek almak özel görüntülerinizin yayılmasının önüne geçip aynı zamanda tüm yasal haklarınızın korunması konusunda oldukça etkili olacaktır.

Fas Şantaj

Fas şantaj ya da bilinen diğer adıyla Morocco şantaj, Türkiye’de etkilerini yüksek düzeyde gördüğümüz uluslararası şantajın en çok yapıldığı ülkelerden biri olarak karşımıza çıkmakta. Bulgaristan ve Fildişi Sahili’nden yapılan şantaj ile benzer özelliklere sahip olmasının yanında bazı farklı yönleri de bulunuyor. Türkiye’deki Fas şantaj, Morocco şantaj suçu mağdurlarını ise yine diğer şantaj suçu türleri gördüğümüz şekilde, çoğunluğu erkek olmak üzere farklı gelir düzeyindeki insanlar oluşturuyor.

Fas şantaj, Morocco şantaj suçu işleniş şekli yönünden diğer şantaj suçu türleriyle benzer olarak, genellikle Messenger, Facebook, Instagram, Skype gibi sıklıkla kullanılan sosyal medya uygulamaları üzerinden işleniyor. Bu durum suçun işlenme oranını arttırdığı gibi, şantaj mağdurlarının sayısının da bir hayli artmasına sebep oluyor.

Bu makalede, Fas şantaj Morocco şantaj suçunun ayırt edici yönlerinden, bu şantaj suçu türü ile karşı karşıya kalan kişilerin yapması gerekenlerden ve konuya ilişkin ihtiyacınız olan diğer tüm bilgilerden bahsediyor olacağız. Konu hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız makalemizi okumaya devam edin.

Fas Şantaj- Morocco Şantaj Suçu ile Karşı Karşıya Kaldığınızı Nasıl Anlarsınız?

Fas Şantaj- Morocco Şantaj olarak adlandırdığımız şantaj türü genel hatlarıyla diğer şantaj suçları ile büyük oranda benzerlik göstermekte. Diğer bir yandan, farklı, diğer şantaj suçlarından ayırt edici özelliklerinin olduğunu söylemek de mümkün.

Mevzubahis şantaj türü Fas’taki şantaj çeteleri tarafından işlenmekte. Bu şantaj çetelerini oluşturan üyeler son derece profesyonel hareket etmektedirler. Mağdurların dikkatini çekmek ve bununla birlikte şüphe uyandırmamak adına çeşitli sosyal medya hesapları üzerinden ciddi bir yayın yapmakla ünlü olduklarını söylemek yerinde olacaktır.

Diğer bir özellik olarak, Fas şantaj Morocco şantaj suçu failleri genellikle mağdur ile İngilizce dilini kullanarak iletişime geçiyor. İşte bu noktada Bulgaristan üzerinden yapılan şantaj suçu ile farklılık göstermekte. Bulgaristan şantaj suçunda suçun faillerinin yarım bir Türkçe konuştuğunu görüyoruz. Bulgaristan şantaj suçu hakkında ayrıntılı bilgi almak için konu hakkında yazılmış olan makalemize göz atabilirsiniz.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Fas şantaj suçunun mağdur kitlesi genellikle iş adamı, doktor gibi belirli özel meslek gruplarındaki kişilerden oluşmaktadır. Bu kişilerle LinkedIn üzerinden sahte kadın profilleri oluşturup iletişime geçtikleri örnekler de sıklıkla karşılaşılan durumlar arasında kendini gösteriyor.

Mağdurlardan istenen miktarlar diğer şantaj suçlarına göre çok daha yüksek ve genellikle Euro veya USD türünde. Bununla birlikte, şantajla istenen bu yüksek miktarlardaki paraların Western Union, MoneyGram gibi ödeme metotları kullanılarak ulaştırılması mağdurlardan talep ediliyor.

Fas Şantaj- Morocco Şantajdan Kurtulma Yolları Nelerdir?

Fas Şantaj olarak adlandırdığımız bu şantaj türünden kurtulmak ve şantaja karşı alınabilecek tedbirler diğer şantaj suçu türleriyle aynı. Bu suç ile karşı karşıya kalan mağdurların başvurabileceği adli ve teknik yolların yanı sıra şantajdan korunmak amacıyla alınabilecek çeşitli tedbirler bulunmaktadır.

Bu konuda ayrıntılı bilgi almak için şantaj alanında uzman olan deneyimli avukatlarımız tarafından yazılan, “Şantajdan Nasıl Kurtulurum” başlıklı makalemize göz atabilirsiniz. Fas Şantaj- Morocco Şantaj suçu ile karşı karşıya kalan kişinin nasıl davranması gerektiğine ilişkin, şantajı önlemek için alınabilecek tedbirler ve başvurulabilecek yollara ilişkin ve şantaja uğrayan kişilerin şikayette bulunabileceği yerler hakkında detaylı bilgiyi makalemizi okuyarak edinebilirsiniz.

Topo Hukuk Bürosu’nun Fas Şantaj- Morocco Şantaj Hizmetleri

Topo Hukuk Bürosu olarak yapay zeka teknolojilerini kullanarak bilişim hukuku ve bilişim tekniklerini ele alan, Fas şantaj- Morocoo şantaj suçu konusunda 2015 yılından beri hem teknik anlamda hem de hukuki anlamda çalışmalar yürüten, nitelikli, uzman bilişim hukuku ve ceza hukuku avukatların bulunduğu bir hukuk bürosu olarak hizmet vermekteyiz.

Şantaj mağduru olan müvekkillerimize verdiğimiz nitelikli hizmeti sadece hukuki kapsamda değil, teknolojinin içinden gelen mühendisliğimizle birlikte yürütüyoruz. Fas şantaj- Morocco şantajdan nasıl kurtulurum sorusuna cevap arıyorsanız, şantaj suçunun mağduru iseniz Topo Hukuk Bürosu’nun bilişim hukuku alanında uzman, deneyimli, dinamik ekibinden hukuki danışmanlık alabilirsiniz ve konu hakkında tüm merak ettikleriniz için bize ulaşabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Şantaj için ne yapılmalı?

Şantaj suçu son zamanlarda sıklıkla karşılaştığımız, mağdur sayısı oldukça fazla olan suç türlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişilerin sosyal hayatlarını direkt olarak etkileyen bu suç türünün mağdurlarının hem manevi hem de ciddi maddi kayıplar yaşadığını görüyoruz. Bu konuda yapılabilecekler ve alınacak tedbirler için ilgili makalelerimize göz atabilirsiniz.

2. Şantaj neden yapılır?

Şantaj suçu faillerinin çeşitli sebeplerle mağdurlara ulaştığını ve çeşitli talepler yönelttiğini görüyoruz. Burada ana etken yapılan şantajın türü. Eski sevgili şantajı olarak adlandırdığımız şantaj türünde biten ilişkinin devamı ya da cinsel münasebet talebiyle karşılaşıyoruz. Sosyal medya uygulamaları üzerinden yapılan şantaj suçunda ise genellikle para talep edildiğini görmekteyiz.

3. Fas şantaj Morocco şantaj nasıl ispat edilir?

Fas şantaj suçunun ispatı yasal hakların korunması konusunda oldukça önemlidir. Şantaj suçu faili ile yapılan görüşmelerin, konuşmaların saklanması, karşı tarafa herhangi bir ödeme yapılmışsa bu ödemeye ilişkin makbuz ve dekontların saklanması yoluyla Fas şantaj, Morocco şantaj suçunun ispatı mümkün olabilecektir.