Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku alanında deneyimli ekibimiz tarafından yazılan makaleleri burada bulabilirsiniz. Makalelere geçmeden önce günümüz hukuk dünyasının en önemli sorunlarının tartışıldığı fikri mülkiyet hukuku alanına bir göz atalım!

Gelişen teknoloji, mesafe, dil ve kültür gibi engelleri aşarak bireylerin birbirleriyle etkileşim kurmasını oldukça kolay hale getirdi. Sonuç olarak, hem sanatsal, hem bilimsel hem de ticari, ekonomik alanlarda yaratılan yeni ürünlerin azaldı. Bu itibarla fikri düşüncenin ürünü olan ve belirli bir değere sahip olan şeylerin korunması gerekliliği gelişmiş ve bu konuya ilişkin düzenlemeler fikri mülkiyet hukuku başlığı altında toplanmıştır.

Konuyla ilgili edinilen unsurlar itibariyle fikri mülkiyet hukuku iki ayrı başlık altında incelenmektedir. Bunlardan ilki telif hakkıdır. Telif hakkı, insanların entelektüel çabalarıyla ortaya çıkarılan fikir ve sanat eserleri üzerindeki mülkiyetini ifade eder. İkinci konu Sınai Mülkiyet Haklarıdır. Bu başlık altında ele alınan ticari marka hakkı, ticari ürünleri diğer ürünlerden ayırt etmek amacını taşır; patent hakkı, bir buluş üzerinde kullanım hakkı dahil olmak üzere tüm hakları sahibine sağlamaktadır; endüstriyel tasarım ise, şekil ve görünüm açısından benzer ürünlerden ayrılmayı sağlayacak özellikleri üreticine ait kılar.

Fikri Mülkiyet Hukuku ile ilgili en önemli nokta, bu hakların bu alandaki yasal korumasının ülkesellik ilkelerine bağlı olmasıdır. Fikri mülkiyete konu olan haklar, ülke mevzuatına göre korunur. Ancak bu noktada uluslararası anlaşmanın rolünün ele alınması gerekir. Fikri mülkiyet hakları, akit ülkeler tarafından bazı uluslararası sözleşmelerle alınan ortak kararlarla da korunabilmektedir.

Sonuç olarak fikri mülkiyet hukuku kendine has bazı kuralları içinde barındıran bir alan olduğu için genel hukuk bilgisinin yanı sıra özel bilgiye de sahip olunmasını gerektirmektedir. Büromuzda Fikri Mülkiyet Hukuku alanındaki uzmanlıkları ile fikri mülkiyet haklarının oluşumu ve korunması konusunda en iyi hukuki hizmeti veren avukatlar bulunmaktadır.

Uzman ekibimiz tarafından hazırlanan Fikri Mülkiyet Kanunu makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.