Ceza Hukuku

Ceza hukuku, kamu hukukunun en önemli alt dallarından biridir. Ceza hukuku ile ilgili konular oldukça detaylıdır ve uzmanlık bilgisi gerektirir. Ceza hukuku alnında yazılan bilgilendirici makalelerimize geçmeden önce ceza hukukunun kapsamı hakkında gelin biraz bilgi sahibi olalım!

Ceza hukuku, kişilerin hak ve özgürlüklerini sınırlayan, yaptırımlar düzenleyen önemli bir hukuk dalıdır. Belirli suç türleri, bu tür suçlar için öngörülen yaptırımlar, ceza muhakemesi ve infazı kapsamayan geniş bir alandır. Bu alana rehberlik eden çeşitli ilkeler vardır. Bu ilkelerin en önemlileri kanunilik ilkesi ve ölçülülük ilkesidir.

Kanunilik ilkesine göre, kişiler kanunda suç olarak tanımlanmayan bir fiilden dolayı cezai kovuşturmaya tabi tutulamazlar. Ayrıca bir kişiye kanunda yer almayan bir yaptırım uygulanamaz. Bu noktada ceza yargılamasının yürütülmesinde bazı kaynaklar esas alınmaktadır. Bu kaynaklar Anayasa, uluslararası sözleşmeler, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Kanunu, ilgili yönetmelikler ve diğer kaynaklardır.

Türk Ceza Kanunu ve yukarıda sayılan diğer kanunlarda bir takım suç türleri bulunmaktadır. Bu suç tipleri, hayata karşı suçlar, bedensel dokunulmazlığa karşı suçlar, işkence ve işkence, hürriyete karşı suçlar, aile düzenine karşı suçlar, siber suçlar, anayasal düzene karşı suçlar gibi çeşitli başlıklar altında toplanmışlardır. Kişilerin bu suçlardan yargılanabilmesi için her suç türü için çeşitli unsurlar öngörülmüştür. Bu unsurların varlığında söz konusu suç işlenmiş sayılır. Suçun tüm unsurları fail tarafından sağlanmadığı takdirde kişinin masum sayılacağı masumiyet karinesi ile kabul edilmektedir.

Bir ceza muhakemesinin hem soruşturma hem de kovuşturma aşamalarında kişilerin maddi ve manevi haklarının korunması açısından bir ceza avukatından hukuki destek almak oldukça önemlidir. Bir ceza avukatı, müvekkillerini her zaman yasal hakları konusunda bilgilendirmelidir. Somut gerçeği ortaya çıkarabilmesi için gerekli savunmayı yapması gerekir. Yargılama süresi boyunca davayla ilgili olan tüm hususlar ceza avukatı tarafından dikkatlice incelenmeli ve mahkemeye sunulmalıdır.

Ceza hukuku alanında ortaya çıkan ve uzmanlık bilgisi gerektiren çeşitli ceza hukuku konuları hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki yazılarımıza göz atabilirsiniz.