İfşam Yayıldı Ne Yapmalıyım

İfşam yayıldı ne yapmalıyım veya internette ifşam var mı sorularına cevap arıyorsanız bugün yüz binlerce kişinin zarara uğradığı şantaj suçunun mağdurlarından biri olarak dikkat etmeniz gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Karşı karşıya kaldığınız bu şantaj suçunda yasal haklarınızı ve itibarını korumak adına atmanız gereken en önemli adım, alanında uzman bir bilişim avukatından hukuki destek alıp yasal prosedürü başlatıp takip etmek olacaktır.

Bu noktada, ifşam yayıldı ne yapmalıyım diyen kişilerin tedirgin olduğu bir diğer konu da savcılığa ya da kolluk birimlerine şikayetlerin yapılması, davanın açılması süresi boyunca yayılan ifşaların itibarın kaybı sonucu doğurmasıdır. Halihazırda paylaşılmış özel görüntülerin birçok kişi tarafından görülmüş olması ya da mağdurun ailesi ile paylaşılmış olması korkusu şantaj suçu mağdurlarının yapılan şantaja taviz vermesine sebebiyet oluyor.

İfşam yayıldı ne yapmalıyım sorusuna cevap arıyorsanız, yasal süreci nasıl başlatmanız gerektiğine dair bilgi almak istiyorsanız, suçun failleri tarafından paylaşılan özel görüntülerin yayılmasının önüne geçmek için yapılması gerekenleri merak ediyorsanız “İfşam Yayıldı Ne Yapmalıyım” başlıklı makalemizi okumaya devam edebilirsiniz ve bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Şantaj Nereye Şikayet Edilir?

Türk Ceza Kanunu hürriyete karşı suçlar bölümü altında düzenlenen şantaj suçu, şikayete tabi suçlar arasında sayılmamaktadır. Bunun ana sebebi şantaj suçunun kamuya ilişkin suçlardan sayılmasıdır. Diğer bir taraftan, soruşturmanın başlatılması, gerekli önlemlerin alınması ve yasal prosedürün işletilmesi için yetkili mercilerin suçtan haberdar edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, suçun mağduru ya da üçüncü bir kişi tarafından yetkili mercilere yapılan suç duyusu ile veyahut savcılığın suçtan re’sen haberdar olması ile gerekli işlemler yapılmaya başlanacaktır.

Şantaj Suçu Zamanaşımı Süresi

Şantaj suçu şikayete tabi olan suçlardan sayılmadığı için herhangi bir şikayet süresi öngörülmemiştir. Diğer bir yandan, bu suç türü de dava zamanaşımı süresine tabidir. Dava zamanaşımı süresi ilgili kanunda 8 yıl olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, şikayet süresine tabi olmasa dahi, şantaj suçunun işlenmesinden itibaren 8 yıllık bir zamanaşımı süresi bulunmaktadır. Bu süre zarfında herhangi bir yolla savcılığın suçtan haberdar edilmesi ve soruşturma, kovuşturma işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Şantaj Suçunun İspatı

Şantaj suçunun ispatı, ifşam yayıldı ne yapmalıyım sorusuna cevap arayan kişiler açısından önem arz eden diğer bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan şantajın ispatı yasal sürecin çok daha hızlı ve lehinize işlemesi noktasında önem taşıyacaktır. Bu itibarla, şantajcı ile mağdur arasında geçen konuşmaların ve mesajların kayıtlarının alınması, şantaja konu olan özel görüntülerin yayılmaması için karşı tarafa herhangi bir ödeme yapılmışsa bu ödemeye ilişkin makbuz ve dekontların saklanması fayda sağlayacaktır.

İspat gücü olan ve delil niteliği taşıyan bu verilerin elde edilme sürecinde şantajcının durumdan haberdar olmaması adına oldukça dikkatli olmak da oldukça önemlidir. Mağdurun adli makamlara başvuracağı tehlikesiyle karşı karşıya kalan şantajcıların mağduru sıkıştırmak ve zor duruma sokmak için mevcut görüntüleri paylaşması olasıdır.

Topo Hukuk Bürosu’nun Hizmetleri

Topo Hukuk Bürosu 2015 yılında avukat Serdar Han Topo tarafından kurulan, İstanbul’un önde gelen hukuk bürolarından biridir. Bilişim hukuku alanında uzman uzman olan avukat ekibimiz uzun yıllardır şantaj mağduru müvekkillerimize uzman desteği sunmaktadır. Bu itibarla, şantaj mağduru  müvekkillerimizin yasal haklarını korumak adına şantaj suçunun şikayet yoluyla savcılığa bildirilmesinden  davanın sonuçlanmasına kadar geçen sürede müvekkillerimize hukuki destek sunmaktayız.

Bunun yanında teknoloji departmanımızda görev alan uzman ekibimizle internette paylaşılan ya da paylaşılması muhtemel olan özel görüntülerin takibini sağlamaktayız. Sunduğumuz bu hukuki ve teknolojik hizmet ile müvekkillerimizin bu süreci en az zararla atlatmaları ve itibarlarını koruma altına almaları adına multidisipliner bir çalışma yürütmekteyiz.

Topo Hukuk Bürosu’nun şantaj alanında vermiş olduğu hizmetlerden faydalanmak ve konu hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Eski sevgilim tarafından ifşam yayıldı ne yapmalıyım?

Eski sevgili şantajı olarak adlandırdığımız şantaj türünde, şantaj suçunun diğer görünüş şekillerinden farklı olarak, çözüm yolu olarak arabuluculuğa başvurulduğunu görüyoruz. Tarafların birbirlerini önceden tanıması, bir ilişki içerisinde bulunmaları uzlaşma yolunun sıklıkla tercih edilmesine sebebiyet veriyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, uzlaşmanın adli makamlara başvurup soruşturma işlemlerinin başlamasından önce gerçekleşmesi halinde mümkün olmasıdır. Aksi takdirde, başlamış olan soruşturma ya da kovuşturma işlemlerinin tarafların uzlaşması suretiyle durdurulması mümkün olmayacaktır.

Bu noktada gerek arabuluculuk yoluna başvurup fail ile anlaşmak suretiyle yayılan özel görüntülerin paylaşımının durdurulması gerek adli makamlara başvurup mahkeme kararıyla yapılan paylaşımların durdurulması yoluna başvurulabilecektir.

2. Şikayetimden vazgeçersem şantaj davası kapanır mı?

Yukarıda ayrıntıyla açıklandığı üzere, şantaj suçunun kamu düzenine ilişkin sayılması şantaj şikayetinden vazgeçilse dahi davanın devam edeceği sonucunu doğurmaktadır. Şantaj suçunun bazı görünüş şekillerinde uzlaşmanın ve arabuluculuğun bir çözüm yolu olarak uygulanmasının yanında, soruşturma ve kovuşturma faaliyetlerinin başlamasından sonra uzlaşma yoluna gitmenin şantaj davasının kapanması sonucunu doğurmayacağını söyleyebiliriz.

3. Adli makamlara başvurmadan yayılan ifşamı durdurabilir miyim?

İfşam yayıldı ne yapmalıyım sorusuna yanıt arayan kişilerin büyük çoğunluğunda görmekte olduğumuz durumlardan bir tanesi de şantaj davasının aleniyetidir. Şantaj konusu özel görüntülerin yayılmaya devam etmesi mağdurların tedirgin olmasına ve itibar kayıplarının yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu noktada asıl olarak savcılığa suç duyurusunda bulunmak suretiyle yasal süreci başlatmak gerekmekteyse de, itibarın korunması yönünde profesyonel hizmet veren bir ekipten destek alabilirsiniz.