Kategori: Hukuki Danışmanlık

İngiltere Şirket Kurmak

İngiltere şirket kurmak son zamanlarda, girişimciler ve ticaret yapanlar tarafından en çok araştırılan konulardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. İngiltere’nin günümüz dünyasının en büyük ekonomilerinden bir tanesi olması, İngiltere’de yabancı yatırımcılara verilen teşvikler ve diğer birçok etken, İngiltere’yi şirket kurmak isteyenler açısından gözde ülke haline getirmektedir.

Yapılan bu teşviklerin yanında, İngiltere şirket kurmak için izlenmesi gereken prosedür kolaylaştırılmış, hızlı ve kolay şekilde şirket kurmak mümkün kılınmıştır. İngiltere şirket kurmak istiyorsanız, öngörülen şirket türlerinden size en uygun olanı seçip, izlenmesi gereken süreci takip ederek şirketinizi kolaylıkla kurabilirsiniz.

Bu makalede, İngiltere’de kurulabilecek şirket türleri, şirket kurmak için aranan şartlar, İngiltere şirket kurmak için izlenmesi gereken prosedür ve gerekli evrak hakkında konuşacağız. İngiltere şirket kurmak istiyorsanız ya da konu hakkında ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız bizimle kalın ve okumaya devam edin.

İngiltere’de Şirket Kurmak için Taşınması Gereken Şartlar

İngiltere’nin Brexit anlaşması ile Avrupa Birliği’nden ayrılmasından önce sürecin İngiltere şirket kurmak isteyen kişiler açısından daha kolay olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa Birliği devletleri ile Türkiye arasında imzalanan Ankara Antlaşması ile taraflar arasındaki ekonomik ve ticari faaliyetlerin geliştirilmesi açısından birçok teşvik ve kolaylık öngörülmüştür. Günümüzde İngiltere şirket kurmak isteyen kişilerin bu antlaşma hükümlerinden faydalanamıyor olmalarına rağmen yine de İngiltere şirket kurmak süreci yatırımcılar için kolay bir prosedür içermektedir.

Günümüzde İngiltere şirket kurmak için yerine getirilmesi gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Her şeyden önce, İngiltere şirket kurmak başvurusunda bulunan kişinin en az 18 yaşında olması gerekmektedir. Bunun yanında, İngiltere yatırımcı vizesine veya durumun uygun düştüğü şekilde başka bir vize türüne (start-up vizesi, girişimci vizesi) için başvuruda bulunulmalıdır.

Bu ön koşulları sağlayan kişiler, kurmak istedikleri şirket türüne karar verip ve işlemleri başlatabilecektir. Birleşik Krallık’ta, şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri başlığı altında sekiz tür şirket kurulabilmektedir. Bunlardan dördü diğerlerine göre daha yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Bu şirket türleri şunlardır:

Gerçek Kişi Tacirler: Gerçek kişi tacirliğin kuruluşu ve işleyişi diğer türlere nazaran oldukça basittir. Gerçek kişi tacir kâr-zarar ve tüm borçlara karşı kişisel olarak birinci dereceden sorumludur. İngiltere Gelir İdaresine (HMRC) serbest meslek kaydı yaptırarak kurulmaktadır.

Adi Ortaklık: Birden fazla kişinin kurduğu tüzel kişiliği bulunmayan ortaklık türüdür. Ortakların her biri borçlara karşı birinci dereceden müteselsilen tam sorumludur. Ortaklar Gelir İdaresine serbest meslek kaydı yaptırılmasıyla ortaklık kurulur. Ortakların kişisel olarak gelir vergisi beyanında bulunmaları gerekmektedir.

Sınırlı Ortaklık: Aralarında en az biri sınırlı olmak üzere birden fazla kişinin katılımı ile kurulan ortaklık türüdür. Ortaklığın borçlarına karşı, ortaklar kuruluşta taahhüt ettikleri sermaye oranında sorumludurlar. Ortaklar Gelir İdaresine serbest meslek kaydı yaptırılmasıyla ortaklık kurulur. Ayrıca, ortaklığın Companies House’a kaydettirilmesi zorunludur.

Sınırlı Sorumlu Ortaklık: İki veya daha fazla tayin edilmiş (ilave görev ve sorumluluk yüklenmiş) ortak bulunmalıdır. Ortaklar diğer ortaklık türlerine nispeten daha az kişisel sorumluluk altına girmektedir. Borçlara karşı şahıslar değil, ortaklık sorumludur. Kuruluşu, limited şirket gibi olduğundan, diğer ortaklık türleriyle kıyaslandığında daha karmaşık bir kuruluşu vardır. Ortaklığın kuruluşu için, şahısların Gelir İdaresine (HRMC), ortaklık neticede Companies House’a kaydettirilme ile kurulmaktadır.

Limited Şirket: Limited şirket, İngiltere şirket kurmak isteyen kişiler bakımından en çok tercih edilen türdür. Bu şirket türünde, ortaklar şirket üzerinde sahip oldukları paylar oranında sorumluluğa sahiptirler. Şirket tüzel kişiliğe sahip olduğundan paydaşlardan bağımsız olarak malvarlığı edinebilir. Limited şirketin kuruluşunda en az bir şirket direktörünün ve yazmanının atanması gerekmektedir. Şirket kuruluşu için gereken işlemler paydaşlar tarafından bizzat yapılabileceği gibi şirket kuruluş hizmeti veren firmalar ve avukatlar aracılığıyla da yapılabilmektedir.

Anonim Limited Şirket: Anonim şirket türü, tüzel kişiliğe sahip sermaye şirketlerinden bir tanesidir. Şirketin kurulması için en az iki üye ve iki direktörün bulunması gerekmektedir. Şirket kurulumu için Companies House’a kaydettirilmesi şartı aranmaktadır.

Garanti ile Sınırlanan Şirket: Bu şirket türünde, paydaşların sorumluluğu, eğer tasfiye edilmişse, şirketin aktiflerine katmayı kabul ettikleri miktarla sınırlıdır.

Özel Sınırsız Şirket: Özel sınırsız şirkette, paydaşlar sınırsız olarak sorumlu tutulabilmektedir.

İngiltere’de Şirket Açmak için Gerekli Belgeler

İngiltere şirket kurulumu açısından izlenmesi gereken bir prosedürün yanında, yetkili makamlara ibraz edilmesi gereken bazı belgeler bulunmaktadır. Bu belgeler şunlardır:

  • Kurulacak şirket için belirlenen şirket ismi,
  • Şirketin türü,
  • Şirketin sisteme kaydedilecek adresi,
  • Ortaklık kuruluş belgesi
  • Şirketin kuruluşu için atanması gereken kişilerin isimleri
  • Şirket yöneticilerinin isimleri ve adresleri
  • Şirket limited şirket ise şirket sekreterinin atanmasına ilişkin belge
  • Şirketin sermayesine ilişkin belgeler
  • Şirket muhtırası
  • Hissedarların ve yöneticilerin adres bilgileri ve kimlik fotokopileri

Sıkça Sorulan Sorular

1. İngiltere’de çalışma izni nasıl alınır?

İngiltere’de çalışma izni almak için bireysel başvuru yolu açık olmasına rağmen prosedürün detaylı bir uygulama gerektirmesi bu konuda hizmet veren hukuk bürolarının önemini arttırmaktadır. Bireysel başvuru için öncelikle kişinin kendine uygun olan çalışma vize türüne karar verip başvuru yapması gerekmektedir. Vizeden sonra, çalışma izni için istenen belgelerin toplanıp sistem üzerinden başvuruların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Konu hakkında destek almak için ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

2. İngiltere’de çalışmak için hangi vize gerekli?

İngiltere’de çalışmak ya da bulunmak için alınabilecek çeşitli vize türleri bulunmaktadır. Çalışma ve oturum izni alınırken, kişinin kendi şartlarına ve kişisel durumuna uygun olacak vize türüne başvurması gerekecektir. Dolayısıyla bu noktada kesin bir kural olmamakla beraber sübjektif değerlendirme yapılmalıdır.

3. İngiltere şirket kurma ön şartları nelerdir?

İngiltere şirket kurmak isteyen kişiler açısından getirilen iki ön koşul bulunmaktadır. Bu kişilerin muhakkak 18 yaşını doldurmuş olması ve kişisel durumlarına uygun düşecek bir vize başvurusunda bulunup kabul görmüş olmaları gerekmektedir. Bu şartları taşıyan kişiler şirket kurma başvuru için hak kazanmaktadır.

İngiltere’de Şirket Açma Maliyeti

İngiltere’de şirket açma maliyeti, burada şirket kurmayı düşünen kişilerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Şirket kurulumunda maliyet tutarları kurulacak şirketin yapısına, bölgeye, şirket kurmak için alınmış olan vizenin türüne, vb. bazı diğer değişkenlere göre farklılık gösterebiliyor.

Şirket kurabilmenin ön şartlarından olan vize, İngiltere’de şirket açma maliyeti hususunu etkileyen durumlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Girişimci vizesi, start-up vizesi, şirket temsilcisi vizeleri maliyetleri ilk defa vize alınması ve mevcut vizenin değiştirilmesine göre farklılık göstermekle beraber bu tutar genellikle 300-1200 Sterlin arasında olmakta. Bununla birlikte, vize alırken zorunlu tutulan sağlık katkı payı ödenmelidir. Sağlık katkı payı da vize türüne göre değişiklik gösterip, yaklaşık olarak 400-600 Sterlin arasında değişmektedir.

Tercih edilen şirket türünün bir şahıs şirketi ya da sermaye şirketi olması maliyet hususunda fark yaratan en önemli ayırımlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. İngiltere’de, sınırlı sorumluluk ortaklığı (Limited Liability Partnership LLP), kamu limited şirketi (Public Limited Company PLC), garantili özel limited şirket (Private Limited Company by Guarantee), hisse bazında özel limited şirket (Private Limited Company By Shares), özel sınırsız şirket (Private Unlimited Company), şahıs şirketi (Sole Trader) gibi çeşitli türlerde şirketlerin kurulması mümkündür. Sermaye şirketlerinin kurlumu sırasında, bu şirketlerin yapısı gereği belirli bir sermaye ile kurulmaları şartı aranıyor. Sermaye şirketlerinin aksine, şahıs şirketlerinde ise böyle bir zorunluluğun getirilmediğini görüyoruz.

İngiltere’de Şahıs Şirketi Açma Maliyeti Ne Kadar?

Şirket türü olarak şahıs şirketini seçtiyseniz, HRMC’a kaydolmanız gerekmeyeceğinden ekstradan bir ödeme yapmanız beklenmemektedir. Bununla birlikte, şahıs şirketi kurmayı düşünen kişiler tarafından oldukça karmaşık olarak görünen yasal prosedürde, İngiltere’de şirket açma maliyeti hususunda gözden kaçabilecek bazı detaylar mevcuttur. Şirket kurulumunu doğru ve eksiksiz yapabilmek, sonradan yasal anlamda bir problemle karşı karşıya kalmamak için, kurulumda istenen vergiler ve yapılması gereken ödemelere dikkat etmek gerekmektedir.

İşte bu noktada, şahıs şirketi kurmak isteyen kişilerin genellikle işinde uzman bir ekipten yardım aldığını görüyoruz. Topo Hukuk Bürosu olarak uzun yılardır İngiltere’de şahıs şirketi açmak isteyen kişilere uzman ekibimiz ile yardımcı olmaktayız. Konu hakkında bir uzman desteğine ihtiyaç duymanız halinde ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Sole trader olarak da bilinen şahıs şirketleri, bu şirket türünün kurulum prosedürü ve ihtiyacınız olan diğer bilgiler için “İngiltere Şahıs Şirketi” başlıklı makalemize göz atabilirsiniz.

İngiltere’de Limited Şirket Açma Maliyeti

Limited şirket bir sermaye şirketi türü olduğundan, şahıs şirketlerinden farklı bir uygulama ile karşılaşmaktayız. Kamu Limited şirket (halka açık limited şirket) ve özel limited şirketlerde bir ayrıma gidilmektedir. Kamu limited şirket (halka açık limited şirket) kurulumu için, İngiltere’de şirket açma maliyeti açısından minimum 50.000 GBP sermaye belirlenmiştir ve bu tutarın %25’inin şirketin kuruluşu sırasında ödenmiş olması gerekmektedir. Özel limited şirket için ise herhangi bir asgari sermaye tutarı belirlemesi yapılmamıştır. 1 Sterlin sermaye ile özel limited şirket kurulumu mümkün kılınmaktadır. Bu durum özel limited şirketleri, şahıs şirketlerinden sonra en çok tercih edilen şirket yapısı olarak karşımıza çıkarmaktadır.

Sermaye şirketlerinin geçerli şekilde kurulabilmesi için belirlenen asgari sermaye tutarlarının yanında, kurulum sırasında veya sonrasında ödenmesi gereken çeşitli vergiler, masraflar bulunmaktadır. Bu ödemelerin aksatılmadan yapılması yasal prosedür açısından önem arz etmektedir. Bununla beraber şirket kurulum süreci çoğu zaman profesyonel olmayan kişiler tarafından yönetilmektedir ve sürecin bu kişiler tarafından yönetilmesiyle, ödenmesi gereken masraf ve vergilerde eksiklik yapılıp kurulan şirket geçerli olan kurulamamaktadır.

Topo Hukuk Bürosu’nun İngiltere’de şirket kurma konusunda hizmet veren ekibinden kurmak istediğiniz şirketin tüm yasal işlemlerinde ve tamamlanması gereken prosedürde destek alabilirsiniz. Bir uzmandan destek almak bu süreci sizin açınızdan çok daha kolay ve sağlıklı yapacaktır.

Uzman bir ekipten destek almanın verdiği konfor ve güvenin yanında, İngiltere’de şirket açma maliyeti konusunda da şirket açacak kişilere oldukça fayda sağlamaktadır. Şirket açmak isteyen kişiler, yasal prosedüre göre tamamlanması gereken işlemlerin yapılmaması, ödenmesi gereken masrafların unutulması sonucu şirketlerin geçerli şekilde kurulamamasıyla karşı karşıya kalmakta. Tüm bu risklerden uzak şekilde şirket kurmak için Topo Hukuk Bürosu’nun alanında uzman ekibinden destek bilgi ve destek almak için bizimle iletişime geçmeyi unutmayın!

Sıkça Sorulan Sorular

1. İngiltere’de şirket açma maliyeti düşürülebilir mi?

İngiltere’de şirket açma maliyeti seçilen şirketin türüne göre değişiklik göstermektedir. Yukarıda ayrıntılı şekilde izah edildiği şekilde, kurulacak şirketin kamu limited şirket olması, İngiltere’de şirket açma maliyeti açısından problem yaratabilir. Diğer şirket türlerine baktığımızda ise herhangi bir minimum sermaye öngörülmediğinden bu şirket türleri açısından İngiltere’de şirket açma maliyeti düşüktür.

2. İngiltere’de şirket kurmak için banka hesabı açmak gerekli midir?

Şirketin kurulumundan sonra ödeme yapabilmek ve ödeme alabilmek açısından banka hesabı açma zorunluluğu doğabilmektedir. Yabancıların İngiltere’de banka hesabı açabilmeleri için çeşitli yollar öngörülmüştür. Konu hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

3. Yatırımcı vizesi ile İngiltere’de şirket açma maliyeti ne kadar?

Tier 1 yatırımcı vizesi ile İngiltere’de şirket açma maliyeti diğer vize türlerine göre yüksek belirlenmiştir. Bu vize türüne başvurmak isteyen kişinin  £ 2.000.000 tutarında sermaye yatırımı yapması beklenmektedir.

İngiltere Şahıs Şirketi

İngiltere şahıs şirketi kurmak son zamanlarda girişimcilerin sıklıkla tercih ettiği yollardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. İngiltere’nin gelişmiş ekonomisi, şirket sahiplerine sunulan fırsatlar İngiltere’yi yabancılar tarafından en çok tercih edilen ülkeler listesinin başında getiriyor. İngiltere’de şirket kurmanın birçok Avrupa ülkesine kıyasla çok daha kısa sürmesinin İngiltere’ye olan ilgiyi arttırdığını görüyoruz.

Şahıs şirketlerinde, şirket kurucusu ve sahibinin iş yükünü ve sorumluluğu tek başına üstlendiği basit bir iş yapısı ile karşılaşmaktayız. Şahıs şirketi sahibi şirketten elde edilen tüm kara sahip olmakla beraber ve zarardan da birinci dereceden tümüyle sorumluluk yaratmakta.

Bu makalede, İngiltere şahıs şirketi konusu hakkında ihtiyacınız olan tüm konulara değinmiş olacağız. Konu hakkında ayrıntılı bilgi almak için makalemizi okumaya devam edebilirsiniz.

İngiltere Şahıs Şirketi Nedir?

İngiltere şahıs şirketi, sole trader olarak da bilinen, işin bireysel olarak yönetildiği, meslek sahibi bireylerin tercih ettiği şirket türü olarak karşımıza çıkmaktadır. İngiltere şahıs şirketi kurulabilmesi için öncelikle başvuran kişinin bir vizesi bulunmalıdır. İngiltere’den alınabilecek vizeler çeşitli olup bu noktada size en uygun vize türüne başvurabilirsiniz.

İngiltere şahıs şirketi, sahiplerinin ödenmesi gereken vergiler ödendikten sonra arda kalan karın tamamına bireysel olarak sahip olması ve ortaya çıkan zararların tümünden de bireysel olarak sorumlu olmasıyla sermaye şirket yapılarından ayrılmaktadır. Bu basit iş yapısı ticaret hayatına yeni giren kişiler açısından oldukça kolay algılanabilir ve sürdürülebilir olarak nitelendirilmektedir. İşte tam da bu sebeplerden ötürü oldukça tercih edilen bir şirket türü olarak karşımıza çıkmaktadır.

Şahıs şirketlerini bireysel çalışan olarak tanımladığımız self-employee ile karıştırmamak önem arz ediyor. Sole trader dediğimizde karşımıza bireysel çalışan olmanın ötesinde basit bir şirket yapısı çıkmakta.

İngiltere Şahıs Şirketi Kurmanın Avantajları

İngiltere şahıs şirketi kurma konusunda karşımıza çıkan en büyük avantajlar vergi, şirketin kurulum süreci ve basit iş yapısı şeklinde sıralanabilir. Yukarıda da değinildiği üzere, sole trader olarak adlandırdığımız şahıs şirketlerinde basit bir iş yapısı ile karşılaşmaktayız. Şahıs şirketinin kurucusu ve şirket yöneticisi pozisyonları aynı kişi üzerinden yürütülmektedir. Bu itibarla, şirketin kar ve zararı da tümüyle şahıs şirketinin sahibinin sayılmaktadır. Aynı şekilde, şahıs şirketi sahibi işin yürütülmesi için lazım gelen tüm ekipmanlarının tedarik edilmesi konusunda da sorumludur.

İngiltere şahıs şirketi kurmanın bir diğer avantajlı yanı, ödenen vergi oranlarında karşımıza çıkmaktadır. Şirketin kurulumu ve işleyişi sırasında ödenmesi gereken gelir vergisi ve ulusal vergi haricinde katma değer vergisi yükümlüsü olabilmek için şirket faaliyetlerinden elde edilen kazancın yıl sonuna kadar 85.000 pound üzerinde olması gerekmektedir. Bu durum meslek sahiplerine oldukça kolay bir uygulama sağlamaktadır.

İngiltere şahıs şirketi kuran kişilerin fayda sağladığı avantajlardan biri de şirketin kurulum sürecinin son derece kolay ve hızlı uygulanabilir bir prosedüre tabi olmasıdır. Şahıs şirketi kurmak isteyen kişilerden yapmaları beklenen işlemleri ayrı bir başlık altında gelin detaylı şekilde inceleyelim.

İngiltere Şahıs Şirketi Kurmak İçin Yapılması Gerekenler

İngiltere şahıs şirketi kurmak için atmanız gereken ilk adım bu iş modelinin size uygun olup olmadığına karar vermektir. Şahıs şirketi olarak sisteme kaydolduktan sonra limited, komandit şirket gibi unvanları kullanamayacağınızı hatırlatmak isteriz. Bu noktada yaptığınız işin, niteliği gereği limited vb. şirket yapılarını gerektirmemesine dikkat edilmelidir.

Şahıs şirketinin yaptığınız iş tanımına en uygun olan şirket türü olduğu konusunda kararlı iseniz, atmanız gereken bir diğer adım, şirketin adına karar vermek olacaktır. Bu noktada, kendi adınızla ticaret yapabileceğiniz gibi şirketinize bir isim de verebilirsiniz. Bu isim, faturalar, belgeler gibi resmi evrak üzerinde kullanılacaktır. Şirket adına karar verirken uymanız gereken bazı kurallara gov.uk resmi adresinden ulaşabilirsiniz.

Bunlar yanında, serbest tüccar olarak kurulum yapmak için, HMRC’ye Self Assestment olarak anılan, öz değerlendirme yoluyla vergi ödediğinizi bildirmeniz gerekecektir. Bu açıdan, her yıl düzenli olarak vergi beyannamesi vermeniz beklenmektedir. Bu beyannameyi resmi sistem üzerinden online olarak sunabilme kolaylığı da getirilmiştir.

Sıkça Sorulan Sorular

1. İngiltere’ye gitmeden şirket kurmak mümkün mü?

İngiltere online şirket kurmak bazı koşulların sağlanması halinde mümkündür. Şirket kurma prosedürünün İngiltere’ye gitmeden yürütülebilmesi için yabancıların İngiltere’de adres göstermesi gerekmektedir. Adres bulundurma ve gösterme işlemleri dahil olmak üzere İngiltere’de online şirket kurmak için gereken tüm süreci online yürütebilmek için Topo Hukuk Bürosu‘nun alanında uzman ekibinden destek alabilirsiniz.

2. İngiltere’de şirket açma maliyeti nedir?

İngiltere’de şirket açma maliyeti tercih edilen şirketin türüne, başvurulan vize türüne ve diğer faktörlere göre değişkenlik göstermektedir. Konu hakkında detaylı bilgi almak için “İngiltere’de Şirket Açma Maliyeti” başlıklı makalemizi okuyabilir ya da ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

3. İngiltere’de kurulabilecek şirket türleri nelerdir?

İngiltere’de kurulabilecek çeşitli şirket türleri bulunmaktadır. Bu şirket türleri, sole-trader olarak anılan İngiltere şahıs şirketi, kamu limited şirketi, özel limited şirket ve sınırlı sorumluluk ortaklığı olarak sıralanabilir.

İngiltere’de Online Şirket Kurmak

İngiltere’de online şirket kurmak son zamanların en çok aranan konularından biri olarak karşımıza çıkıyor. İngiltere’nin şirket sahiplerine sunmuş olduğu fırsatlar, şirket kuracak olanlara getirilen prosedürel kolaylıklar, İngiltere’nin gelişmiş ekonomisi ve geniş ticaret hacmi şirket kurmak isteyenler açısından İngiltere’yi gözde ülke haline getiriyor.

Son yıllarda karşılaştığımız küresel sorunlar, dijitalleşme ve diğer birçok etken gibi durumlar da seyahat engeli olan kişiler ya da seyahat etme fırsatı olmayan kişiler açısından online işlemlere olan ilgiyi arttırdı. Bu noktada, İngiltere’ye gitmeden şirket kurmak ya da diğer bir ifade ile İngiltere’de online şirket kurmak konusunda yöneltilen sorular da aynı oranda artmış bulundu.

Bu makalede, İngiltere’de şirket kurulumunun online gerçekleştirilmesinin mümkün olup olmadığı, online yapılabilecek işlemler, Topo Hukuk Bürosu olarak İngiltere’ye gitmeden şirket kurmak konusunda verdiğimiz hizmetlerden bahsediyor olacağız. Konu hakkında detaylı bilgi için bizimle kalıp “İngiltere’de Online Şirket Kurmak” başlıklı makalemizi okumaya devam edebilirsiniz.

İngiltere’ye Gitmeden Şirket Kurmak Mümkün Mü?

Gelişmiş ekonomisi, geniş ticaret pazarı, sağladığı fırsatlar ile şirket kurmak isteyen kişilerin gözdesi haline gelen İngiltere’de online şirket kurmak mümkün. Peki nasıl?

İngiltere’nin şirket kurmak isteyen girişimcilere, şirket sahiplerine getirdiği birçok kolaylık bulunuyor. Bunlardan en önemlisi İngiltere’ye gitmeden şirket kurmanın mümkün hale getirilmesi. Tabi bu noktada aranan bazı şartlar bulunuyor. İngiltere’de online şirket kurmak hakkından yararlanabilmek için yabancıların ülkede bir adres göstermeleri gerekiyor. Bu adresin gösterilmesi halinde bulunduğunuz yerden tüm işlemleri yapabilmeniz mümkün.

Bununla birlikte, yapılması gereken işlemlerin oldukça ayrıntılı ve karmaşık düzenlemelere tabi olması, işlemlerde yapılan eksiklik ve hataların şirket kurulum sürecini negatif yönde etkilemesi bu konuda deneyim sahibi olmayan kişiler için zorlu bir süreç yaratıyor.

İngiltere’de şirket açıp satışlara başlamak için öncelikle size ve yapacağınız işe en uygun olacak vize türüne karar verip online bir vize başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. Bu aşamadan sonra İngiltere’de online şirket kurmak hakkından faydalanmak açısında şirket faaliyetleri için bir adres bildirimi aranmaktadır.

Yapılan bu işlemlerden sonra gov.uk adresinde ayrı ayrı düzenlenmiş şirket kurulum formlarından birini kuracağınız şirket türüne göre seçip işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Her şirket türü açsından istenilen belgeler, HRMC‘a kaydolma yükümlülüğü, ödenmesi gereken vergi tutarları vb. gereklilikler farklılık göstermektedir.

Topo Hukuk Bürosu’nun İngiltere’de Online Şirket Kurmak Hizmetleri

Topo Hukuk Bürosu olarak İngiltere’ye gitmeden şirket kurmak isteyen müvekkillerimize İngiltere pazarında yerlerini alabilmeleri adına nitelikli uzman desteği sunmaktayız. Online şekilde gerçekleştirilebilen şirket kurulum işlemlerinin şirketin geçerli şekilde kurulması açısından oldukça önemli detaylara sahip olması, şirket kurmak isteyen kişilerin profesyonel bir ekipten destek almasını gerekli hale getiriyor. Bu kapsamda, İngiltere’de online şirket kurmak isteyen müvekkillerimize çeşitli hizmetler sağlamaktayız. Şirket kuracak kişilerin kişisel durumlarına ve şirketin türüne en uygun olacak vize türünün belirlenmesi, başvuruların yapılması; gerçekleştirilecek iş modeline uygun düşecek şirket türüne karar verilmesi, şirket başvurularının resmi sistem üzerinden yapılması; bu haklardan yararlanabilmek adına sanal adres bildiriminde bulunulması gibi daha birçok hizmet ekibimiz tarafından müvekkillerimize sağlanmaktadır.

İngiltere’de şirket kurmanın yanında, şirketin finansal açısından geçerli işlemleri yapabilmesi adına gereken bazı işlemler de sizin adınıza ekibimiz tarafından yönetilmektedir. Bu noktada, şirket faaliyet adresinin belirlenmesi, banka hesabının açılması, ödenmesi gereken vergi türlerinin ve miktarlarının tespiti ile bu ödemelerin yapılması işlemleri de sizin adınıza ekibimiz tarafından sürdürülecektir.

Kurulacak olan şirket faaliyetlerinin yasal prosedüre uygun olarak yürütülmesi ve devamı açısından gerekli olan hususlardan bir tanesi de muhasebe kayıtlarının titizlikle takip edilmesidir. Detaylı ve dikkat edilmesi gereken hususları bir arada barındıran bu kayıtların takibi şirketin faaliyetlerinin devamı açısından oldukça önemlidir. Topo Hukuk Bürosu’nun alanında uzman ekibi olarak, şirket kurulumunun geçerli şekilde tamamlanmasından sonrasındaki süreçte de size destek olarak bu kayıtların titizlikle yürütülmesi noktasında destek sağlamaktayız.

Topo Hukuk Bürosu‘nun İngiltere’de online şirket kurmak alanında uzman olan ekibinden İngiltere’ye gitmeden şirket kurmak için gerekli olan tüm işlemlerde destek almak, konu hakkında detaylı bilgi almak ve merak ettiğiniz diğer tüm sorular için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

1. İngiltere’de online şirket kurmak için gereken maliyet düşürülebilir mi?

İngiltere’de online şirket kurmak için gereken maliyet hesapları seçilen şirketin türüne göre değişiklik göstermektedir. Kurulması planlanan şirket türünün kamu limited şirket olması, İngiltere’de online şirket kurmak maliyeti açısından problem yaratabilir. Diğer şirket türlerine baktığımızda ise herhangi bir minimum sermaye öngörülmediğinden bu şirket türleri açısından İngiltere’de şirket açma maliyeti düşüktür. Konu hakkında detaylı bilgi almak için “İngiltere’de Şirket Açma Maliyeti” başlıklı makalemize göz atabilirsiniz.

2. İngiltere’ye gitmeden şirket kurmak hangi şirket türleri için geçerli?

İngiltere’de online şirket kurmak çeşitli şirket türleri bakımından mümkün sayılmaktadır. Bu şirket türleri, sole-trader olarak anılan İngiltere şahıs şirketi, kamu limited şirketi, özel limited şirket ve sınırlı sorumlu ortaklık, garanti ile sınırlanan şirket, özel sınırsız şirket olarak sıralanabilir.

3. İngiltere’de online şirket kurmak için gerekli olan belgeler nelerdir?

İngiltere’de online şirket kurmak açısından istenen belgeler her şirket türü açısından değişiklik göstermektedir. Bununla birlikte, kurulması planlanan şirket için belirlenen şirket ismi, şirketin türü, şirket faaliyetleri için belirlenmesi gereken şirket adresi, şirket muhtırası, şirket yöneticilerinin isim ve adresleri gibi bilgilerin çoğu şirket türü için arandığını söyleyebiliriz.

İfşam Yayıldı Ne Yapmalıyım

İfşam yayıldı ne yapmalıyım veya internette ifşam var mı sorularına cevap arıyorsanız bugün yüz binlerce kişinin zarara uğradığı şantaj suçunun mağdurlarından biri olarak dikkat etmeniz gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Karşı karşıya kaldığınız bu şantaj suçunda yasal haklarınızı ve itibarını korumak adına atmanız gereken en önemli adım, alanında uzman bir bilişim avukatından hukuki destek alıp yasal prosedürü başlatıp takip etmek olacaktır.

Bu noktada, ifşam yayıldı ne yapmalıyım diyen kişilerin tedirgin olduğu bir diğer konu da savcılığa ya da kolluk birimlerine şikayetlerin yapılması, davanın açılması süresi boyunca yayılan ifşaların itibarın kaybı sonucu doğurmasıdır. Halihazırda paylaşılmış özel görüntülerin birçok kişi tarafından görülmüş olması ya da mağdurun ailesi ile paylaşılmış olması korkusu şantaj suçu mağdurlarının yapılan şantaja taviz vermesine sebebiyet oluyor.

İfşam yayıldı ne yapmalıyım sorusuna cevap arıyorsanız, yasal süreci nasıl başlatmanız gerektiğine dair bilgi almak istiyorsanız, suçun failleri tarafından paylaşılan özel görüntülerin yayılmasının önüne geçmek için yapılması gerekenleri merak ediyorsanız “İfşam Yayıldı Ne Yapmalıyım” başlıklı makalemizi okumaya devam edebilirsiniz ve bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Şantaj Nereye Şikayet Edilir?

Türk Ceza Kanunu hürriyete karşı suçlar bölümü altında düzenlenen şantaj suçu, şikayete tabi suçlar arasında sayılmamaktadır. Bunun ana sebebi şantaj suçunun kamuya ilişkin suçlardan sayılmasıdır. Diğer bir taraftan, soruşturmanın başlatılması, gerekli önlemlerin alınması ve yasal prosedürün işletilmesi için yetkili mercilerin suçtan haberdar edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, suçun mağduru ya da üçüncü bir kişi tarafından yetkili mercilere yapılan suç duyusu ile veyahut savcılığın suçtan re’sen haberdar olması ile gerekli işlemler yapılmaya başlanacaktır.

Şantaj Suçu Zamanaşımı Süresi

Şantaj suçu şikayete tabi olan suçlardan sayılmadığı için herhangi bir şikayet süresi öngörülmemiştir. Diğer bir yandan, bu suç türü de dava zamanaşımı süresine tabidir. Dava zamanaşımı süresi ilgili kanunda 8 yıl olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, şikayet süresine tabi olmasa dahi, şantaj suçunun işlenmesinden itibaren 8 yıllık bir zamanaşımı süresi bulunmaktadır. Bu süre zarfında herhangi bir yolla savcılığın suçtan haberdar edilmesi ve soruşturma, kovuşturma işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Şantaj Suçunun İspatı

Şantaj suçunun ispatı, ifşam yayıldı ne yapmalıyım sorusuna cevap arayan kişiler açısından önem arz eden diğer bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan şantajın ispatı yasal sürecin çok daha hızlı ve lehinize işlemesi noktasında önem taşıyacaktır. Bu itibarla, şantajcı ile mağdur arasında geçen konuşmaların ve mesajların kayıtlarının alınması, şantaja konu olan özel görüntülerin yayılmaması için karşı tarafa herhangi bir ödeme yapılmışsa bu ödemeye ilişkin makbuz ve dekontların saklanması fayda sağlayacaktır.

İspat gücü olan ve delil niteliği taşıyan bu verilerin elde edilme sürecinde şantajcının durumdan haberdar olmaması adına oldukça dikkatli olmak da oldukça önemlidir. Mağdurun adli makamlara başvuracağı tehlikesiyle karşı karşıya kalan şantajcıların mağduru sıkıştırmak ve zor duruma sokmak için mevcut görüntüleri paylaşması olasıdır.

Topo Hukuk Bürosu’nun Hizmetleri

Topo Hukuk Bürosu 2015 yılında avukat Serdar Han Topo tarafından kurulan, İstanbul’un önde gelen hukuk bürolarından biridir. Bilişim hukuku alanında uzman uzman olan avukat ekibimiz uzun yıllardır şantaj mağduru müvekkillerimize uzman desteği sunmaktadır. Bu itibarla, şantaj mağduru  müvekkillerimizin yasal haklarını korumak adına şantaj suçunun şikayet yoluyla savcılığa bildirilmesinden  davanın sonuçlanmasına kadar geçen sürede müvekkillerimize hukuki destek sunmaktayız.

Bunun yanında teknoloji departmanımızda görev alan uzman ekibimizle internette paylaşılan ya da paylaşılması muhtemel olan özel görüntülerin takibini sağlamaktayız. Sunduğumuz bu hukuki ve teknolojik hizmet ile müvekkillerimizin bu süreci en az zararla atlatmaları ve itibarlarını koruma altına almaları adına multidisipliner bir çalışma yürütmekteyiz.

Topo Hukuk Bürosu’nun şantaj alanında vermiş olduğu hizmetlerden faydalanmak ve konu hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Eski sevgilim tarafından ifşam yayıldı ne yapmalıyım?

Eski sevgili şantajı olarak adlandırdığımız şantaj türünde, şantaj suçunun diğer görünüş şekillerinden farklı olarak, çözüm yolu olarak arabuluculuğa başvurulduğunu görüyoruz. Tarafların birbirlerini önceden tanıması, bir ilişki içerisinde bulunmaları uzlaşma yolunun sıklıkla tercih edilmesine sebebiyet veriyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, uzlaşmanın adli makamlara başvurup soruşturma işlemlerinin başlamasından önce gerçekleşmesi halinde mümkün olmasıdır. Aksi takdirde, başlamış olan soruşturma ya da kovuşturma işlemlerinin tarafların uzlaşması suretiyle durdurulması mümkün olmayacaktır.

Bu noktada gerek arabuluculuk yoluna başvurup fail ile anlaşmak suretiyle yayılan özel görüntülerin paylaşımının durdurulması gerek adli makamlara başvurup mahkeme kararıyla yapılan paylaşımların durdurulması yoluna başvurulabilecektir.

2. Şikayetimden vazgeçersem şantaj davası kapanır mı?

Yukarıda ayrıntıyla açıklandığı üzere, şantaj suçunun kamu düzenine ilişkin sayılması şantaj şikayetinden vazgeçilse dahi davanın devam edeceği sonucunu doğurmaktadır. Şantaj suçunun bazı görünüş şekillerinde uzlaşmanın ve arabuluculuğun bir çözüm yolu olarak uygulanmasının yanında, soruşturma ve kovuşturma faaliyetlerinin başlamasından sonra uzlaşma yoluna gitmenin şantaj davasının kapanması sonucunu doğurmayacağını söyleyebiliriz.

3. Adli makamlara başvurmadan yayılan ifşamı durdurabilir miyim?

İfşam yayıldı ne yapmalıyım sorusuna yanıt arayan kişilerin büyük çoğunluğunda görmekte olduğumuz durumlardan bir tanesi de şantaj davasının aleniyetidir. Şantaj konusu özel görüntülerin yayılmaya devam etmesi mağdurların tedirgin olmasına ve itibar kayıplarının yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu noktada asıl olarak savcılığa suç duyurusunda bulunmak suretiyle yasal süreci başlatmak gerekmekteyse de, itibarın korunması yönünde profesyonel hizmet veren bir ekipten destek alabilirsiniz.

Birinin Elinde Görüntülerim Var

Birinin elinde görüntülerim var, tehdide uğruyorum diyen şantaj mağdurlarının yaşadıkları itibarın kaybı korkusu, yapılan şantaja verilen tavizler şantaj suçunun işlenme sıklığını da artırmış durumda. Kişilerin özel hayatına ve saygınlığına bu denli zarar veren bir suç türüne karşı alınması gereken tedbirler konusunda ve bu suç türü ile karşı karşıya kalan mağdurların yapmaları gerekenler hakkında bilinç sahibi olması toplumda yaşanan şantaj vakalarının azalması noktasında faydalı olacaktır.

Diğer bir taraftan, teknolojinin günlük yaşama entegrasyonuyla sosyal medya uygulamalarının kullanımının son derece yaygın hale gelmesi bireyler arasındaki veri paylaşımını da arttırmaktadır. Kişilerin içinde bulundukları duygusal boşluk sebebiyle bir gaflet sonucu özel ve müstehcen görüntülerini de başka kişilerle paylaşmaları durumu oldukça yaygındır. İşte bu durumlar, birinin elinde görüntülerim var, bu görüntüler kullanılarak tehdit ediliyorum diyen kişilerin sayısını ne yazık ki arttırmaktadır.

Siz de, birinin elinde görüntülerim var diyorsanız, şantaj mağduru olduysanız veyahut olası bir şantaj durumunda ne yapmanız gerektiğine dair bilgi almak istiyorsanız “Birinin Elinde Görüntülerim Var” başlıklı makalemizi okumaya devam edebilirsiniz.

Birinin Elinde Görüntülerim Var Diyenlere Hukuki Tavsiyeler

Birinin elinde görüntülerim var diyen şantaj mağdurlarının ya da olası şantaj tehdidi altında kalan kişilerin yaptıkları en büyük yanlış, şantaja taviz vermek oluyor. Şantajcılar tarafından mağdura yöneltilen taleplerin şantajın türüne göre çeşitlilik gösterdiğini biliyoruz. Eski sevgili şantajı olarak adlandırdığımız şantaj türünde genellikle bir ilişkinin devamı ya da cinsel birliktelik talepleri söz konusu olmaktayken sosyal medya uygulamaları üzerinden gerçekleşen, çoğunlukla Bulgaristan, Fas gibi ülkelerde bulunan şantaj çeteleri tarafından yapılan şantaj türünde mağdurdan çeşitli miktarlarda para istenmesi söz konusu oluyor.

Yapılan şantajın türüne göre alınan önlemler ve başvurulan çözüm yolları da bazı noktalarda farklılık gösteriyor. Şantaj türleri hakkında detaylı bilgi almak için makaleler kısmından ekibimiz tarafından bilgilendirici yazılarımıza göz atabilirsiniz. Bununla beraber, tüm şantaj türleri açısından dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Şantaj mağdurlarının yapılan şantaja taviz vermemesi, şantaja ilişkin delil niteliği taşıyan belgelerin saklanması, en kısa süre içerisinde şantaj alanında uzman bir bilişim avukatından hukuki destek almak ve yasal yollara başvurmak fayda sağlayacaktır.

Topo Hukuk Bürosu’nun İtibarı Koruma Hizmetleri

Topo Hukuk Bürosu olarak, kurulduğumuz 2015 yılından bu yana, şantaj mağduru olan, birinin elinde görüntülerim var ne yapmalıyım sorusuyla bizlere ulaşan müvekkillerimize profesyonel uzman desteği sağlamaktayız. Bu itibarla, şantaj suçu mağdurlarımızın yasal haklarını koruma altına almak için sürdürülen yasal prosedürde hukuki destek sağlamanın yanında, teknoloji departmanımız ile müvekkillerimizin itibarlarını koruyabilmek adına şantaj konusu özel görüntülerin şantajcılar tarafından paylaşılmasının önüne geçmekteyiz.

Vermiş olduğumuz bu hizmet ile, itibarın sarsılması korkusu yaşayan müvekkillerimize yardımcı olarak, bu tedirginlik ile şantaja taviz verilmesinin önüne geçmekteyiz. Topo Hukuk Bürosu’nun şantaj alanında uzman olan hukuk ve teknoloji departmanlarından profesyonel destek alarak yasal sürecin sizin adınıza en iyi şekilde yürütülmesinin yanında, itibarınızın korunması konusunda teknolojik destek alabilirsiniz. Tüm bunlar ve daha fazlası için ya da konu hakkında detaylı bilgi almak için sayfamızda bulunan kanallar yoluyla bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Şantaja uğrayan kişi ne yapmalı?

Şantaja uğrayan, şantaj mağduru olan ya da henüz şantaja uğramamakla beraber, birinin elinde görüntülerim var tedirginliğini yaşayan kişilerin şantajdan kurtulma ve şantajı önleme konusunda gerekenleri yapmaları zarara uğramamak açısından oldukça önemlidir. Bu noktada belirtilmesi gereken en önemli husus şantaja taviz vermeyerek uzman bir bilişim avukatından hukuki destek alarak yasal süreci başlatmaktır. Şantaja uğrayan kişilerin yapmaları gerekenler hakkında detaylı bilgi için ekibimiz tarafından yazılan “Şantaja Uğruyorum Ne Yapmalıyım?” başlıklı makalemize göz atabilirsiniz.

2. Şantajdan yapan birinden nasıl kurtulurum?

Şantaj yapan birinden kesin olarak kurtulmanın en doğru ve güvenli yolu kesinlikle yetkili makamlara şikayette bulunmaktır. Karşı tarafça istenilen paraların ödenmesi ya da çeşitli taleplerin yerine getirilmesi şantajcıların tarafından yapılan tehditlerin ve taleplerin artarak devam etmesine sebep olmaktadır.

3. Birinin elinde görüntülerim var, paylaşılmasını engelleyebilir miyim?

Birinin elinde görüntülerim var diyen kişilerin tedirgin oldukları en önemli husus bu özel ve müstehcen görüntülerin karşı tarafça paylaşılmasıdır. Sosyal hakların zedelenmesi, kişilerin toplum içerisindeki itibarlarının zarar görmesi mağdurları bu tedirginliğe sürüklüyor. Şantaj mağdurlarının ilk fırsatta adli makamlara başvurmaları bu paylaşımlarının yapılmasının önüne geçecektir. Bununla beraber, itibarın korunması alanında profesyonel hizmet sağlayan bir ekipten destek almak görüntülerinizin paylaşılmasını engelleyerek sosyal itibarınızın zedelenmesinin önüne geçecektir.

Sextortion

Sextortion ya da sextortion tuzağı olarak anılan siber tuzaklar, gencinden yaşlısına her gün binlerce kişinin mağdur edildiği suç türlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Teknolojinin gelişimiyle beraber sosyal medya uygulamalarının yayılım göstermesi şantaj suçu gibi klasik bir suçun da farklı görünüş şekillerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Sextortion, sosyal medya uygulamaları üzerinden gerçekleştirildiği gibi e-posta hesaplarına gönderilen önceden hazırlanmış metinler ve linkler ile de işlenebilmektedir.

Sextortion tuzağının ne olduğu, bu tuzaktan kurtulmanın yolları, bu suç türünün işleniş şekli ve Topo Hukuk Bürosu olarak sextortion tuzağı alanında vermiş olduğumuz hizmetler hakkında bilgi almak için makalemizi okumaya devam edebilirsiniz.

Sextortion Nedir?

Yurt dışında sextortion olarak anılan suç tipi ülkemizde şantaj suçu olarak bilinen, tehdidin özel bir görünüş şekli olan suç türünün karşılığıdır. Çok eski zamanlardan günümüze sıklıkla karşılaşılan bu suç türünün teknolojinin ilerlemesiyle beraber yayılım gösterdiğini ve sosyal medya uygulamaları üzerinden işlendiğini görüyoruz. Bu suç türü gerek Facebook, Instagram, Skype, Messenger gibi sosyal medya uygulamaları üzerinden gerek e-posta üzerinden işlenmektedir.

Sosyal medya uygulamaları üzerinden gerçekleştirilen sextortiontuzağında suçun işleniş şekline ilişkin detaylı bilgiyi “Facebook Şantaj”, “Skype Şantaj”, “Messenger Şantaj”, “Instagram Şantaj” başlıklı makalelerimizi okuyarak edinebilirsiniz. E- posta üzerinden yapılan sextortion tuzağı ise nispeten farklılık gösterebiliyor. Şimdi gelin bu suç türünün nasıl işlendiğine, mağdurların bu tuzağa nasıl düşürüldüğünü inceleyim.

Sextortion Tuzağı Nasıl Anlaşılır?

E-posta üzerinden gerçekleştirilen sextortion tuzağında, suçun faili mağdurlara e-posta adresleri üzerinden tehdit içerikli bir mesaj göndermektedir. Bu e-postada çeşitli talepler söz konusu olabilir. Fail tarafından kimi zaman para, kimi zaman cinsi münasebet kimi zaman da farklı taleplerle karşılaşılmakta.

Mağdurların, failin taleplerini yerine getirme noktasında tehdit edildiği unsur çoğunlukla gerçeğe dayanmaktaysa da kimi zaman mağdurlar ortada herhangi bir somut veri olmadan tehdide uğrayabiliyor. Böylelikle mağdurun bir şekilde uygunsuz, özel görüntülerinin failin elinde bulunduğuna ve istenilen şeyin yerine getirilmemesi halinde bu görüntülerin paylaşılacağına inandırıldığını görüyoruz.

Bu noktada, şantaj failinin bazen mağdurun bilgisayarına erişim sağlayarak mağdurun özel görüntülerini kaydettiğini söylerken, bazen de yalnızca e- posta şifresini hackleyip mağduru olmayan görüntülerin varlığına inandırır. Müstehcen fotoğraf ve videolarının paylaşılacağı tedirginliğini yaşayan mağdurlar çoğunlukla talepleri yerine getirme yanılgısına düşerler.

Sextortion Tuzağı Korunma Yolları

Sextortion tuzağından korunma konusunda alabileceğiniz bazı önlemler bulunmaktadır. Kullandığınız bilişim araçlarında ve sosyal medya uygulamalarında gizliliği sağlamak bu noktada büyük önem arz etmektedir. Bu noktada, tüm hesaplarınızda çift aşamalı korumayı sağlamak, şifreleri düzenli şekilde değiştirmek ve güçlü şifreler kullanmak, bilgisayarınızda ve diğer aygıtlarınızda güvenlik yazılımları kullanmak sizi bu suç faillerinin eylemlerine karşı koruyacaktır.

Bunun yanında, sosyal medya hesaplarında veya iletişim kanalları yoluyla çevrenizdeki kişilerle özel görüntülerinizi paylaşmayın. Güvendiğiniz kişilerle paylaştığınız içeriklerin dahi veri olarak depolandığını ve üçüncü kişiler tarafından ele geçirilebileceğini unutmayınız.

Sextortion Tuzağıyla Karşı Karşıya Kalanlar Ne Yapmalı?

Bu suç türü ile karşı karşıya kalanların yapmaları gereken ilk şey sakinliği koruyarak yapılan şantaja taviz vermemektir. Suçun faili tarafından paylaşılacağı söylenen görüntülerin var olup olmadığının değerlendirmesini yapabilirsiniz. Bundan sonra, itibarınızın korunması, yasal haklarınızın korunması, failin yakalanması ve olayın açığa çıkarılması açısından yapılması gereken şey savcılığa suç duyurusunda bulunmakla başlayacaktır. Sürecin en etkili ve hızlı şekilde yönetilmesi, haklarınızın korunması, kamu davasının takip edilmesi için alanında uzman bir bilişim avukatından destek almanız yararınıza olacaktır.

Topo Hukuk Bürosu’nun Şantaj Hizmetleri

Topo Hukuk Bürosu olarak bilişim hukuku alanında uzman olan avukat ekibimizle 2015 yılından bu yana şantaj mağduru müvekkillerimize uzman desteği sunmaktayız. Bu bağlamda müvekkillerimizin yasal haklarını korumak adına şantaj suçunun savcılığa bildirilmesinden davanın sonuçlanmasına kadar geçen sürede müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.

Bunun yanında teknoloji departmanımızda görev alan uzman ekibimizle internette paylaşılan ya da paylaşılması olası olan video ve fotoğrafların takibini sağlamaktayız. Yaptığımız bu çalışmalar ile müvekkillerimizin bu süreci en az zararla atlatmaları ve itibarlarını koruma adına multidisipliner bir çalışma yürütmekteyiz.

Topo Hukuk Bürosu’nun şantaj alanında vermiş olduğu hizmetlerden faydalanmak ve konu hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Şantaj ile sextortion aynı mı?

Şantaj suçu, Türk Ceza Kanunu‘nun 107. maddesinde yer alan, tehdit suçunun özel bir görünüş şekli olarak karşımıza çıkan suç türlerinden biridir. Bu suç türü yurt dışında sextortion olarak anılmaktadır. Farklı şekillerde işlenebildiği görülmektedir.

2. Şantaj neden yapılır?

Şantaj suçu faillerinin çeşitli sebeplerle mağdurlara ulaştığını ve çeşitli talepler yönelttiğini görüyoruz. Burada ana etken yapılan şantajın türü. Eski sevgili şantajı olarak adlandırdığımız şantaj türünde biten ilişkinin devamı ya da cinsel münasebet talebiyle karşılaşıyoruz. Sosyal medya uygulamaları üzerinden yapılan şantaj suçunda ise genellikle para talep edildiğini görmekteyiz.

3. Profesyonel şantaj yardım hizmetini nasıl alabilirim?

Şantaj yardım konusunda hem yasal süreci takip etmek ve haklarınızı korumak hem de teknolojik destek alarak kişisel itibarınızı korumak adına profesyonel bir ekipten destek almak oldukça fayda sağlayacaktır. Bu noktada şantaj konusunda verilen hizmetlerden yararlanmak ve profesyonel bir ekiple süreci yönetmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

4. Sextortion email nedir?

Sextortion olarak adlandırdığımız bu suç türünün Whatsapp, Instagram, Messenger gibi sosyal medya uygulamaları üzerinden gerçekleşebileceği gibi e posta üzerinden de gerçekleşmesi mümkündür. Şantaj ve tehdit içerikli bu e postalar sextortion email olarak anılmaktadır.

Şantaja Uğruyorum Ne Yapmalıyım?

Şantaja uğruyorum ne yapmalıyım sorusunun son zamanların en sık aranan sorularından biri olması şantaj mağdurlarının sayısının ne denli fazla olduğunu açık şekilde ortaya koyuyor. Kişilerin özel ve müstehcen görüntülerinin paylaşılacağı ihtarıyla çeşitli taleplerde bulunulması mağdurlarda bir itibarın kaybı korkusu yaratıyor.

Günümüz bilişim dünyasının en yaygın problemlerinden biri olan şantaja karşı alabileceğiniz tedbirlere, bu şantaj türü ile karşı karşıya kalmanız halinde yasal yollara başvurulacak yetkili ve görevli mahkemenin hangisi olduğuna, Topo Hukuk Bürosu olarak şantaja uğruyorum ne yapmalıyım sorusu ile bize ulaşan müvekkillerimize verdiğimiz hizmetlere gelin bir bakalım.

Şantaja Uğrayanlar İçin Çözüm Yolları

Şantaj suçuyla karşı karşıya kalan, şantaja uğruyorum ne yapmalıyım sorusuna cevap arayan şantaj mağdurlarının, karşı tarafça yapılan şantaja taviz vermeden en kısa süre içerisinde alanında uzman bir bilişim avukatından hukuki destek almalıdır. Bu süreçte, delil olarak kullanılabilecek tüm mesaj, görüntü ve belgelerin, eğer herhangi bir ödeme yapıldıysa ödemeye ilişkin makbuz ve dekontların toplanması yarar sağlayacaktır. Toplanan bu belgelerle en kısa süre içerisinde savcılığa suç duyurusunda bulunmak gerekmektedir.

Yargılamanın başlaması, yasal hakların ve itibarın korunması, failin yakalanması için uygulanabilecek en etkili yöntem adli makamlara başvurmaktır. Şantaj suçunun şikâyete bağlı suçlardan olmamasına rağmen, yargılamanın başlayabilmesi için mağdur ya da üçüncü kişi tarafından adli makamlara bildirimde bulunulması gerekmektedir. Burada önemli olan hususlardan bir tanesi şikâyet süresidir. Şantaj suçu bakımından kanunda bir şikâyet süresi öngörülmemiştir. Bununla beraber, suçun zamanaşımı süresi 8 yıl olarak belirlenmiştir.

Bunun yanında sosyal medya uygulamaları kullanılarak yapılan şantaj türünde faillerin yurt dışında bulunması çoğu dosyada takipsizlik kararı ile sonuçlanabilmektedir. Böyle durumlarda itibarın korunması için teknolojik destek veren bir ekipten destek almak çözüm yollarından biridir.

Şantaj Suçuna Hangi Mahkeme Bakar?

Şantaj suçu bakımından görevli mahkeme asliye ceza mahkemeleri olarak belirlenmiştir. Yetkili mahkemenin tespiti açısından bir seçim söz konusu olabilmektedir. Bu noktada, suçun işlendiği yer Asliye Ceza Mahkemesi veya mağdurun yerleşim yeri Asliye Ceza Mahkemesi yetkili olacaktır. Şantaja uğruyorum ne yapmalıyım sorusuna cevap arayan şantaj mağdurlarının şantaj suçuna ilişkin olarak açacakları dava bu mahkemelerin birinde görülecektir.

Topo Hukuk Bürosunun Şantaj Hizmetleri

Topo Hukuk Bürosu olarak kurulduğumuz 2015 yılından bu yana, eski sevgili şantajı, sosyal medya uygulamaları üzerinden gerçekleşen şantaj ve diğer tüm şantaj suçlarında şantaja uğruyorum ne yapmalıyım sorusuyla bize ulaşan müvekkillerimize nitelikli uzman desteği sunmaktayız.

Bu noktada, yukarıda da belirttiğimiz şekilde şantaj mağdurunun haklarını korumak adına nasıl bir yol izlemek isteyeceği önem arz etmektedir. Müvekkillerimiz ile yaptığımız değerlendirme toplantılarında onlar için en uygun olan çözüm yoluna karar verip süreci başlatıyoruz. Bu bağlamda, yapılan tercihe göre gerekirse arabuluculuk hizmeti gerekirse savcılık şikayetlerinin yapılmasıyla tüm süreci mağdur müvekkillerimiz adına yönetiyoruz.

Şantaja uğruyorum ne yapmalıyım diyorsanız, Topo Hukuk Bürosu’nun bilişim hukuku alanında uzman avukat ekibinden tüm şantaj suçlarında danışmanlık almak, şantaja karşı alınabilecek önlemler hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Şantaj yapmak suç mudur?

Şantaj yapmak tehdidin bir özel görünüş şekli olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk Ceza Kanunu‘nda hürriyete karşı suçlar başlığı altında düzenlenmektedir. Madde metninde yer alan suç unsurlarının somut olayda bulunması halinde suç işlenmiş sayılacaktır.

2. Şantaj nereye şikayet edilir?

Şantaj suçu şikayete tabi suçlar arasında sayılmamakla beraber, yasal hakların korunması ve şantaj suçu faillerinin cezalandırılması amacıyla yasal prosedürün başlatılması için ilgili makamların suçtan haberdar edilmesi gerekmektedir. Bu bildiri bizzat suçun mağduru tarafından yapılabilmektedir. Bununla beraber, üçüncü bir kişi tarafından yapılan bildirim, şikayet ile de savcılık gerekli soruşturma işlemlerini re’sen başlatacaktır.

3. Şantaj suçunda ispat yolları?

Şantaj suçu söz konusu olduğunda, şantaja uğruyorum ne yapmalıyım sorusuna verilen cevaplar kadar yapılan şantajın ispatı açısından dikkat edilmesi gereken hususlar da önem arz etmektedir. Şantaj suçu ile karşı karşıya kalan mağdurların başvurdukları çözüm yollarında başarıya ulaşmaları için şantajcı yani faille aralarında geçen konuşma ve mesajlaşmaların saklanması, herhangi bir ödeme yapıldıysa bu ödemeye ilişkin makbuz ve dekontların bulundurulması suçun ispatı açısından oldukça faydalı olacaktır.

Biri Size Şantaj Yaparsa

Biri size şantaj yaparsa, zarara uğramamak adına almanız gereken bazı önlemler veya süreci sorunsuz atlatabilmek için başvurabileceğiniz bazı çözüm yolları bulunmaktadır. Yapılan şantajın türüne göre ve somut olayın özelliklerine göre başvurulan çözüm yolları da değişiklik gösterebilmektedir.

Bilişim teknolojilerinin hızla ilerlemesi kişiler arasındaki iletişime yeni bir soluk getirmiştir. Sosyal medya uygulamalarının kullanımının da artmasıyla iletişim hızı artmış ve yayılmıştır. Bu durum dünya üzerinde farklı ülkelerde olan birbirini tanımayan kişilerin iletişim halinde kalmasını sağlamıştır. İletişimdeki bu kolaylık ve yayılım hızı aynı oranda bilişim sistemleri üzerinden işlenebilen bir suç olan şantaj suçunun mağdur sayısını da arttırmıştır.

Şantaj suçu karşısında mağduriyet yaşayan insan sayısının son zamanlarda bu denli artış göstermesi ulusal ve uluslararası güvenlik ve yargı organlarının da bu konuda yaptıkları çalışmaları arttırmıştır. Ulusal ve uluslararası yargı organlarının çalışmalarına rağmen karşılaşılan şantaj vakalarında pozitif sonuca ulaşılamaması bu konuda yapılan çalışmaların da seyrini değiştirmiştir.

Biri Size Şantaj Yaparsa Alabileceğiniz Önlemler Nelerdir?

Biri size şantaj yaparsa alabileceğiniz önlemler, son zamanlarda şantaj mağdurlarının sayısının artması sebebiyle oldukça gündeme gelen bir konudur. Burada alınması gereken en önemli tedbir şantajcının yani failin eylemlerine karşı asla taviz vermemek ve soğukkanlılığı korumaktır.

Karşılaşılan şantaj vakalarının çoğunda ciddi zararların ortaya çıkmasının en büyük sebebi mağdurların içinde bulunduğu duygusal boşluktan yararlanan şantajcıların mağdurların düşünmesine fırsat vermeyerek tehdit yoluyla talepleri mağdura yaptırmak konusunda ısrarcı olmalarıdır.

Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınızda soğukkanlılığınızı koruyarak şantaja taviz vermememiz ve şantajcıların taleplerini yerine getirmemeniz önerilir. Fail ile aranızda geçen konuşmaların, mesajlaşmaların ve diğer belgelerin toplanması; karşı tarafa herhangi bir ödeme yapıldıysa makbuzların, dekontların saklanması yasal süreçte suçun ispatı açınızdan yararınıza sonuç doğuracaktır.

Yukarıda saydığımız, biri size şantaj yaparsa alabileceğiniz önlemler alındıktan sonra uzman desteğine başvurmanız yararınıza olacaktır. Bu noktada, bilişim hukuku alanında hizmet veren bir bilişim avukatından yasal destek alınması ve şantaj, içerik kaldırılması alanlarında hizmet veren bir ekipten teknolojik destek alınması, yasal haklarınızın ve itibarının korunması konusunda oldukça etkili olacaktır.

Biri Size Şantaj Yaparsa Başvurabileceğiniz Çözüm Yolları

Şantaj suçu Türk Ceza Kanunu madde 107 hükmünde düzenlenen tehdit suçunun özel bir görünüş şeklidir. İki fıkra halinde düzenlenen maddenin fıkralarında şantaj suçunun iki farklı işleniş şekli yer almaktadır. Günümüzde karşılaşılan şantaj vakalarının çoğunluğa yakını bu maddenin ikinci fıkrasında düzenlenen görünüş şekline girmektedir.

Bu noktada şantajı, eski sevgili şantajı ve sosyal medya uygulamaları üzerinden gerçekleştirilen şantaj olarak ayırabiliriz. Sosyal medya uygulamaları üzerinden gerçekleştiren şantaja örnek olarak Skype şantaj, Instagram şantaj, Facebook şantaj, Messenger şantaj verilebilir.

Karşı karşıya kalınan şantaj suçunun türüne göre tercih edilecek çözüm yolunda değişikliklere gidilebilir. Bu noktada tercih edilecek çözüm yolunun tespiti açısından profesyonel bir destek almak oldukça önem arz etmektedir.

Eski sevgili şantajı olarak anılan şantaj türünde, şantajcının yani failin ve mağdurun gerçek hayatta birbirlerini tanıyan ve ilişki içerisinde olan bireyler olması sebebiyle çoğunlukla arabuluculuk yöntemi ve savcılığa yapılan şikayetler çözüm yolu olarak seçilmektedir. Arabuluculuğun yaygın bir çözüm yolu olarak taraflarca tercih edilmesi eski sevgili şantajı olarak adlandırılan şantaj türünün ayırt edici bir yönü olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal medya uygulamaları üzerinden gerçekleşen şantaj türünde ise uluslararası yargı organlarının yaptıkları çalışmaların sonuç doğurmaması sebebiyle genellikle ulusal yargı organlarına yapılan bir başvuru ve itibarın korunması amacıyla alınan bir teknolojik destek söz konusu olmaktadır. Başvurulan bu yollar ile kişilerin yasal haklarını ve itibarlarını koruma altına aldıklarını, hak kayıplarının önüne geçildiğini söylemek mümkün.

Topo Hukuk Bürosu’nun Sunduğu Hizmetler

Topo Hukuk Bürosu olarak kurulduğumuz 2015 yılından bu yana şantaj konusunda müvekkillerimize nitelikli uzman desteği sağlamaktayız. Bu noktada büromuzun hukuk departmanında görev alan uzman bilişim hukuku avukatlarımız yasal haklarınızın korunup tüm sürecin lehinize olacak şekilde sonuçlanması konusunda yasal destek sağlamaktadır. Aynı zamanda ekibimizin teknoloji departmanı kişisel itibarınızın korunması noktasında teknolojik destek sağlamaktadır.

Topo Hukuk Bürosu’nun şantaj konusunda uzman teknoloji ve hukuk departmanları ekiplerinden nitelikli uzman desteği almak için, biri size şantaj yaparsa alabileceğiniz önlemler ve biri size şantaj yaparsa başvurabileceğiniz çözüm yolları hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Şantaj yapmanın cezası nedir?

Şantaj suçu TCK hürriyete karşı suçlar başlığı altında 107. maddede ele alınmaktadır. Söz konusu madde metninde yer alan suç unsurlarının tamamlanması halinde mahkeme tarafından üç yıldan bir yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasına hükmedilebilir.

2. Şantajdan hapse girilir mi?

Şantaj suçunda her somut olayın özelliklerine göre makul bir cezalandırma söz konusu olmaktadır. Yapılan yargılama sonucunda hapis cezasına da hükmedilmesi mümkündür.

3. Biri size şantaj yaparsa ne olur?

Biri Size Şantaj Yaparsa” başlıklı makalemizde de ele alındığı üzere, biri size şantaj yaparsa yapılan şantajın türüne göre başvurabileceğiniz çeşitli yollar mevcut olacaktır. Bu alanda uzman bir bilişim avukatından yasal destek alarak yapılan şantajın türüne en uygun düşecek çözüm yolunun tespit edilmesi sonucu tüm yasal süreci başlatmış olacaksınız.

Mesajla Şantaj Cezası

Mesajla şantaj cezası, resimli şantaj cezasında olduğu gibi TCK m.107 hükmünde bulunan düzenlemeye tabidir. Mevzubahis hükmün iki fıkrasında ele alınan, şantaj suçunun iki farklı görünüş şekli de mesajla işlenebilir nitelikteki şantaj suçlarıdır.

Günümüzde, teknolojinin de ilerlemesiyle şantaj suçunun klasik yöntemlerle işlenmesinden ziyade sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşmalar ve diğer türlü görüşmelerle işlendiğine rastlıyoruz. Kişilerin bu uygulamaları ve sosyal medya platformlarını sıklıkla kullanması mesajla şantaj suçunun da aynı oranda artmasına sebebiyet veriyor. Bu durum mesajla şantaj cezasının arama motorlarında yapılan aramalarda üst sıralarda çıkması sonucunu doğuruyor.

Mağdur sayısı bu denli yüksek olan ve arama hacmi oldukça geniş olan mesajla şantaj suçu hakkında, mesajla şantaj cezası hakkında ihtiyacınız olan bilgilere gelin bir göz atalım.

Mesajla Şantaj Cezası Nedir?

Şantaj suçunun bir görünüş şekli olarak karşımıza çıkan mesajla şantaj suçu ayrı bir düzenlemeye tabi olmamakla beraber hürriyete karşı suçlar başlığı altındaki şantaj suçu kapsamında değerlendirilmektedir.  Yukarıda da belirttiğimiz şekilde, mesajla şantaj cezası TCK m.107 hükmünde şu şekilde ele alınmaktadır:

(1) Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

(2) Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

Madde metnine bakıldığında mesajla şantaj cezası için, suçun maddi ve manevi unsurlarının birlikte bulunduğu hallerde bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezasına hükmedilebileceği belirlenmiştir.

Mahkemece yapılan değerlendirmeler sonucunda, somut olayın niteliğine uygun düşecek bir cezanın belirleneceğini söyleyebiliriz.

Bunun yanında cezanın arttırılmasına, azaltılmasına ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına sebebiyet verebilecek bazı durumların varlığı söz konusu olabilmektedir. Böyle hallerde madde metninde yer alan ceza oranında değişiklikler mahkemece takdir edilebilir. Mesajla şantaj cezasına verilecek olan cezanın mahkemece arttırılıp azaltılmasına sebebiyet verecek durumlar hakkında detaylı bilgi almak için “Resimli Şantaj Cezası” başlıklı makalemize göz atabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Şantajdan hapse girilir mi?

Mahkeme tarafında yapılan değerlendirme sonucu, somut olayın özelliklerine göre makul bir cezaya hükmedilecektir. Bu noktada verilen ceza madde metninde yer aldığı şekilde, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası sınırları dahilinde verilecektir. Verilen cezanın tespitinde ceza muhakemesine ilişkin olan hakimin takdiri indirim hakkının etkili olacağı da göz önünde bulundurulmalıdır. Şartların taşınması halinde hapis cezasına hükmedilebilecektir.

2. Şantaja uğrayan kişi ne yapmalı?

Şantaj mağdurlarının bu suçtan korunmak ve kurtulmak için başvurabileceği çeşitli yollar bulunmaktadır. Şantaja uğrayan kişilerin dikkat etmesi gereken en önemli noktanın yapılan şantaja taviz vermemek olduğunu söyleyebiliriz. Şantajdan kurtulma yolları hakkında detaylı bilgi almak için makaleler kısmında yer alan, şantaja ilişkin yazılarımıza göz atabilirsiniz.

3. Mesajla şantaj cezası paraya çevrilir mi?

Mesajla şantaj cezası da TCK m.107 hükmü kapsamında değerlendirilmektedir. Yukarıda da açıkladığımız şekilde, mesajla şantaj cezası için madde metninde yer alan suç unsurlarının tamamlanması halinde bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası hükmedilmiştir. Somut olayın niteliklerine göre mahkeme tarafından re’sen bir değerlendirme yapılacaktır. Bu noktada hakimin takdiri indirim hakkını kullanması ve verilen cezanın bir yıllık alt sınırdan verilmiş olması şartı aranacaktır.