Biri Size Şantaj Yaparsa

Biri size şantaj yaparsa, zarara uğramamak adına almanız gereken bazı önlemler veya süreci sorunsuz atlatabilmek için başvurabileceğiniz bazı çözüm yolları bulunmaktadır. Yapılan şantajın türüne göre ve somut olayın özelliklerine göre başvurulan çözüm yolları da değişiklik gösterebilmektedir.

Bilişim teknolojilerinin hızla ilerlemesi kişiler arasındaki iletişime yeni bir soluk getirmiştir. Sosyal medya uygulamalarının kullanımının da artmasıyla iletişim hızı artmış ve yayılmıştır. Bu durum dünya üzerinde farklı ülkelerde olan birbirini tanımayan kişilerin iletişim halinde kalmasını sağlamıştır. İletişimdeki bu kolaylık ve yayılım hızı aynı oranda bilişim sistemleri üzerinden işlenebilen bir suç olan şantaj suçunun mağdur sayısını da arttırmıştır.

Şantaj suçu karşısında mağduriyet yaşayan insan sayısının son zamanlarda bu denli artış göstermesi ulusal ve uluslararası güvenlik ve yargı organlarının da bu konuda yaptıkları çalışmaları arttırmıştır. Ulusal ve uluslararası yargı organlarının çalışmalarına rağmen karşılaşılan şantaj vakalarında pozitif sonuca ulaşılamaması bu konuda yapılan çalışmaların da seyrini değiştirmiştir.

Biri Size Şantaj Yaparsa Alabileceğiniz Önlemler Nelerdir?

Biri size şantaj yaparsa alabileceğiniz önlemler, son zamanlarda şantaj mağdurlarının sayısının artması sebebiyle oldukça gündeme gelen bir konudur. Burada alınması gereken en önemli tedbir şantajcının yani failin eylemlerine karşı asla taviz vermemek ve soğukkanlılığı korumaktır.

Karşılaşılan şantaj vakalarının çoğunda ciddi zararların ortaya çıkmasının en büyük sebebi mağdurların içinde bulunduğu duygusal boşluktan yararlanan şantajcıların mağdurların düşünmesine fırsat vermeyerek tehdit yoluyla talepleri mağdura yaptırmak konusunda ısrarcı olmalarıdır.

Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınızda soğukkanlılığınızı koruyarak şantaja taviz vermememiz ve şantajcıların taleplerini yerine getirmemeniz önerilir. Fail ile aranızda geçen konuşmaların, mesajlaşmaların ve diğer belgelerin toplanması; karşı tarafa herhangi bir ödeme yapıldıysa makbuzların, dekontların saklanması yasal süreçte suçun ispatı açınızdan yararınıza sonuç doğuracaktır.

Yukarıda saydığımız, biri size şantaj yaparsa alabileceğiniz önlemler alındıktan sonra uzman desteğine başvurmanız yararınıza olacaktır. Bu noktada, bilişim hukuku alanında hizmet veren bir bilişim avukatından yasal destek alınması ve şantaj, içerik kaldırılması alanlarında hizmet veren bir ekipten teknolojik destek alınması, yasal haklarınızın ve itibarının korunması konusunda oldukça etkili olacaktır.

Biri Size Şantaj Yaparsa Başvurabileceğiniz Çözüm Yolları

Şantaj suçu Türk Ceza Kanunu madde 107 hükmünde düzenlenen tehdit suçunun özel bir görünüş şeklidir. İki fıkra halinde düzenlenen maddenin fıkralarında şantaj suçunun iki farklı işleniş şekli yer almaktadır. Günümüzde karşılaşılan şantaj vakalarının çoğunluğa yakını bu maddenin ikinci fıkrasında düzenlenen görünüş şekline girmektedir.

Bu noktada şantajı, eski sevgili şantajı ve sosyal medya uygulamaları üzerinden gerçekleştirilen şantaj olarak ayırabiliriz. Sosyal medya uygulamaları üzerinden gerçekleştiren şantaja örnek olarak Skype şantaj, Instagram şantaj, Facebook şantaj, Messenger şantaj verilebilir.

Karşı karşıya kalınan şantaj suçunun türüne göre tercih edilecek çözüm yolunda değişikliklere gidilebilir. Bu noktada tercih edilecek çözüm yolunun tespiti açısından profesyonel bir destek almak oldukça önem arz etmektedir.

Eski sevgili şantajı olarak anılan şantaj türünde, şantajcının yani failin ve mağdurun gerçek hayatta birbirlerini tanıyan ve ilişki içerisinde olan bireyler olması sebebiyle çoğunlukla arabuluculuk yöntemi ve savcılığa yapılan şikayetler çözüm yolu olarak seçilmektedir. Arabuluculuğun yaygın bir çözüm yolu olarak taraflarca tercih edilmesi eski sevgili şantajı olarak adlandırılan şantaj türünün ayırt edici bir yönü olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal medya uygulamaları üzerinden gerçekleşen şantaj türünde ise uluslararası yargı organlarının yaptıkları çalışmaların sonuç doğurmaması sebebiyle genellikle ulusal yargı organlarına yapılan bir başvuru ve itibarın korunması amacıyla alınan bir teknolojik destek söz konusu olmaktadır. Başvurulan bu yollar ile kişilerin yasal haklarını ve itibarlarını koruma altına aldıklarını, hak kayıplarının önüne geçildiğini söylemek mümkün.

Topo Hukuk Bürosu’nun Sunduğu Hizmetler

Topo Hukuk Bürosu olarak kurulduğumuz 2015 yılından bu yana şantaj konusunda müvekkillerimize nitelikli uzman desteği sağlamaktayız. Bu noktada büromuzun hukuk departmanında görev alan uzman bilişim hukuku avukatlarımız yasal haklarınızın korunup tüm sürecin lehinize olacak şekilde sonuçlanması konusunda yasal destek sağlamaktadır. Aynı zamanda ekibimizin teknoloji departmanı kişisel itibarınızın korunması noktasında teknolojik destek sağlamaktadır.

Topo Hukuk Bürosu’nun şantaj konusunda uzman teknoloji ve hukuk departmanları ekiplerinden nitelikli uzman desteği almak için, biri size şantaj yaparsa alabileceğiniz önlemler ve biri size şantaj yaparsa başvurabileceğiniz çözüm yolları hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Şantaj yapmanın cezası nedir?

Şantaj suçu TCK hürriyete karşı suçlar başlığı altında 107. maddede ele alınmaktadır. Söz konusu madde metninde yer alan suç unsurlarının tamamlanması halinde mahkeme tarafından üç yıldan bir yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasına hükmedilebilir.

2. Şantajdan hapse girilir mi?

Şantaj suçunda her somut olayın özelliklerine göre makul bir cezalandırma söz konusu olmaktadır. Yapılan yargılama sonucunda hapis cezasına da hükmedilmesi mümkündür.

3. Biri size şantaj yaparsa ne olur?

Biri Size Şantaj Yaparsa” başlıklı makalemizde de ele alındığı üzere, biri size şantaj yaparsa yapılan şantajın türüne göre başvurabileceğiniz çeşitli yollar mevcut olacaktır. Bu alanda uzman bir bilişim avukatından yasal destek alarak yapılan şantajın türüne en uygun düşecek çözüm yolunun tespit edilmesi sonucu tüm yasal süreci başlatmış olacaksınız.