Göç ve Yabancılar Hukuku

Göç ve Yabancılar Hukuku gibi detaylı ve uzmanlık gerektiren bir alanda yazılmış bilgilendirici konulardaki makalelerimizi aşağıda bulabilirsiniz. Makalelere geçmeden önce göç ve yabancılar hukuku alanına dair genel bir bilgi sahibi olmak istiyorsanız bu yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Günümüzde uluslararası toplumu en yakından ilgilendiren konulardan biri de uluslararası göçtür. Ekonomik nedenler, savaşlar ve küresel sağlık sorunları göçün başlıca nedenleridir. Düzensiz ve kontrolsüz göç, tüm devletlerin sosyal ve ekonomik yapısını bozmaktadır. Bu nedenle göç ve yabancılar hukuku, hukukun en önemli alt dallarından biri haline gelmiştir. Bu açıdan iç hukukta ve uluslararası hukukta bu konuya ilişkin düzenlemeler oldukça detaylı ve karmaşıktır.

Göç ve Yabancılar Hukuku alanını oluşturan kuralların gelişimi dünya savaşları sonrasına kadar devam etmiş, daha önce muğlak ve denetlenemez olan bazı uygulamalar toplum sözleşmelerinin imzalanmasıyla kural haline getirilmiştir.

Bu nedenle uluslararası anlaşmalara bağlı uluslararası kuruluşlar kurulmuş ve bu anlaşmaların çerçevesini oluşturan kuralların denetimİ görevini üstlenmişlerdir. Günümüzde devletlerin yabancılar konusunda hukuk sistemlerini uluslararası anlaşmalara uygun hale getirmeleri gerekmektedir.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda belirtilen kuralların tümünün vatandaşlara uygulanması düşünülemez. Buna göre, uluslararası sözleşmelerde belirtilen evrensel temel hak ve özgürlükler dışındaki kuralların belirlenmesi, her devletin kendi iç egemenlik ilkesine bağlı olarak alacağı kararlara bağlıdır. Bunun dışında oturma izni, çalışma izni, vatandaşlık başvuruları gibi sadece yabancılara özgü uygulamalar da göç ve yabancılar hukukunun konusunu oluşturmaktadır.

Aşağıdaki göç ve yabancılar hukuku makalelerimizi inceleyebilirsiniz.