Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku gibi detaylı ve fazla bilinmeyen bir alanda yazılmış çeşitli konulardaki bilgilendirici yazılarımızı aşağıda bulabilirsiniz. Makalelere geçmeden önce gayrimenkul hukuku alanına dair genel bir bilgi sahibi olmak istiyorsanız bu yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Gayrimenkul hukuku olarak adlandırılan bu alan, taşınmazların alım satımı, taşınmazlar üzerindeki hakların tespiti ve taşınmazlar ile ilgili her türlü işlemleri kapsamaktadır. Türk Medeni Kanunu’nun eşya hukuku kitabında yer alan düzenlemelerin büyük çoğunluğu gayrimenkule ilişkindir.

Gayrimenkul hukuku, arsa, daire, konut, vb. bunlara bağlı her türlü taşınmazı kapsar. Tüm taşınmaz mal konularını kapsayan geniş bir hukuk dalıdır. Tapu davaları, haciz davaları, kamulaştırma davaları, gayrimenkule ilişkin kira davaları, gayrimenkule ilişkin müşterek mülkiyet davalarının tasfiyesi, tapu sicilinin tashihi, tapu sicilinin iptali ve taşınmaz malikinin mülkiyet haklarının ihlali halinde açılacak davalar gayrimenkul hukuku ile ilgilidir.

Tüm bunların yanı sıra gayrimenkul ile ilgili her türlü sözleşmelerin hazırlanması da bu alanın konusudur. Bu işlemler yapılırken bir gayrimenkul avukatından hukuki danışmanlık alınması yasal olarak zorunlu olmasa da, gayrimenkul avukatı gayrimenkul dava ve işlemlerinde önemli bir yetkiye sahiptir.

Tüm bu açıklamaların ardından oldukça geniş bir konu yelpazesine sahip olan gayrimenkul hukuku hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki yazılarımızı okuyabilirsiniz.