İngiltere Şirket Kurmak

İngiltere şirket kurmak son zamanlarda, girişimciler ve ticaret yapanlar tarafından en çok araştırılan konulardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. İngiltere’nin günümüz dünyasının en büyük ekonomilerinden bir tanesi olması, İngiltere’de yabancı yatırımcılara verilen teşvikler ve diğer birçok etken, İngiltere’yi şirket kurmak isteyenler açısından gözde ülke haline getirmektedir.

Yapılan bu teşviklerin yanında, İngiltere şirket kurmak için izlenmesi gereken prosedür kolaylaştırılmış, hızlı ve kolay şekilde şirket kurmak mümkün kılınmıştır. İngiltere şirket kurmak istiyorsanız, öngörülen şirket türlerinden size en uygun olanı seçip, izlenmesi gereken süreci takip ederek şirketinizi kolaylıkla kurabilirsiniz.

Bu makalede, İngiltere’de kurulabilecek şirket türleri, şirket kurmak için aranan şartlar, İngiltere şirket kurmak için izlenmesi gereken prosedür ve gerekli evrak hakkında konuşacağız. İngiltere şirket kurmak istiyorsanız ya da konu hakkında ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız bizimle kalın ve okumaya devam edin.

İngiltere’de Şirket Kurmak için Taşınması Gereken Şartlar

İngiltere’nin Brexit anlaşması ile Avrupa Birliği’nden ayrılmasından önce sürecin İngiltere şirket kurmak isteyen kişiler açısından daha kolay olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa Birliği devletleri ile Türkiye arasında imzalanan Ankara Antlaşması ile taraflar arasındaki ekonomik ve ticari faaliyetlerin geliştirilmesi açısından birçok teşvik ve kolaylık öngörülmüştür. Günümüzde İngiltere şirket kurmak isteyen kişilerin bu antlaşma hükümlerinden faydalanamıyor olmalarına rağmen yine de İngiltere şirket kurmak süreci yatırımcılar için kolay bir prosedür içermektedir.

Günümüzde İngiltere şirket kurmak için yerine getirilmesi gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Her şeyden önce, İngiltere şirket kurmak başvurusunda bulunan kişinin en az 18 yaşında olması gerekmektedir. Bunun yanında, İngiltere yatırımcı vizesine veya durumun uygun düştüğü şekilde başka bir vize türüne (start-up vizesi, girişimci vizesi) için başvuruda bulunulmalıdır.

Bu ön koşulları sağlayan kişiler, kurmak istedikleri şirket türüne karar verip ve işlemleri başlatabilecektir. Birleşik Krallık’ta, şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri başlığı altında sekiz tür şirket kurulabilmektedir. Bunlardan dördü diğerlerine göre daha yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Bu şirket türleri şunlardır:

Gerçek Kişi Tacirler: Gerçek kişi tacirliğin kuruluşu ve işleyişi diğer türlere nazaran oldukça basittir. Gerçek kişi tacir kâr-zarar ve tüm borçlara karşı kişisel olarak birinci dereceden sorumludur. İngiltere Gelir İdaresine (HMRC) serbest meslek kaydı yaptırarak kurulmaktadır.

Adi Ortaklık: Birden fazla kişinin kurduğu tüzel kişiliği bulunmayan ortaklık türüdür. Ortakların her biri borçlara karşı birinci dereceden müteselsilen tam sorumludur. Ortaklar Gelir İdaresine serbest meslek kaydı yaptırılmasıyla ortaklık kurulur. Ortakların kişisel olarak gelir vergisi beyanında bulunmaları gerekmektedir.

Sınırlı Ortaklık: Aralarında en az biri sınırlı olmak üzere birden fazla kişinin katılımı ile kurulan ortaklık türüdür. Ortaklığın borçlarına karşı, ortaklar kuruluşta taahhüt ettikleri sermaye oranında sorumludurlar. Ortaklar Gelir İdaresine serbest meslek kaydı yaptırılmasıyla ortaklık kurulur. Ayrıca, ortaklığın Companies House’a kaydettirilmesi zorunludur.

Sınırlı Sorumlu Ortaklık: İki veya daha fazla tayin edilmiş (ilave görev ve sorumluluk yüklenmiş) ortak bulunmalıdır. Ortaklar diğer ortaklık türlerine nispeten daha az kişisel sorumluluk altına girmektedir. Borçlara karşı şahıslar değil, ortaklık sorumludur. Kuruluşu, limited şirket gibi olduğundan, diğer ortaklık türleriyle kıyaslandığında daha karmaşık bir kuruluşu vardır. Ortaklığın kuruluşu için, şahısların Gelir İdaresine (HRMC), ortaklık neticede Companies House’a kaydettirilme ile kurulmaktadır.

Limited Şirket: Limited şirket, İngiltere şirket kurmak isteyen kişiler bakımından en çok tercih edilen türdür. Bu şirket türünde, ortaklar şirket üzerinde sahip oldukları paylar oranında sorumluluğa sahiptirler. Şirket tüzel kişiliğe sahip olduğundan paydaşlardan bağımsız olarak malvarlığı edinebilir. Limited şirketin kuruluşunda en az bir şirket direktörünün ve yazmanının atanması gerekmektedir. Şirket kuruluşu için gereken işlemler paydaşlar tarafından bizzat yapılabileceği gibi şirket kuruluş hizmeti veren firmalar ve avukatlar aracılığıyla da yapılabilmektedir.

Anonim Limited Şirket: Anonim şirket türü, tüzel kişiliğe sahip sermaye şirketlerinden bir tanesidir. Şirketin kurulması için en az iki üye ve iki direktörün bulunması gerekmektedir. Şirket kurulumu için Companies House’a kaydettirilmesi şartı aranmaktadır.

Garanti ile Sınırlanan Şirket: Bu şirket türünde, paydaşların sorumluluğu, eğer tasfiye edilmişse, şirketin aktiflerine katmayı kabul ettikleri miktarla sınırlıdır.

Özel Sınırsız Şirket: Özel sınırsız şirkette, paydaşlar sınırsız olarak sorumlu tutulabilmektedir.

İngiltere’de Şirket Açmak için Gerekli Belgeler

İngiltere şirket kurulumu açısından izlenmesi gereken bir prosedürün yanında, yetkili makamlara ibraz edilmesi gereken bazı belgeler bulunmaktadır. Bu belgeler şunlardır:

  • Kurulacak şirket için belirlenen şirket ismi,
  • Şirketin türü,
  • Şirketin sisteme kaydedilecek adresi,
  • Ortaklık kuruluş belgesi
  • Şirketin kuruluşu için atanması gereken kişilerin isimleri
  • Şirket yöneticilerinin isimleri ve adresleri
  • Şirket limited şirket ise şirket sekreterinin atanmasına ilişkin belge
  • Şirketin sermayesine ilişkin belgeler
  • Şirket muhtırası
  • Hissedarların ve yöneticilerin adres bilgileri ve kimlik fotokopileri

Sıkça Sorulan Sorular

1. İngiltere’de çalışma izni nasıl alınır?

İngiltere’de çalışma izni almak için bireysel başvuru yolu açık olmasına rağmen prosedürün detaylı bir uygulama gerektirmesi bu konuda hizmet veren hukuk bürolarının önemini arttırmaktadır. Bireysel başvuru için öncelikle kişinin kendine uygun olan çalışma vize türüne karar verip başvuru yapması gerekmektedir. Vizeden sonra, çalışma izni için istenen belgelerin toplanıp sistem üzerinden başvuruların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Konu hakkında destek almak için ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

2. İngiltere’de çalışmak için hangi vize gerekli?

İngiltere’de çalışmak ya da bulunmak için alınabilecek çeşitli vize türleri bulunmaktadır. Çalışma ve oturum izni alınırken, kişinin kendi şartlarına ve kişisel durumuna uygun olacak vize türüne başvurması gerekecektir. Dolayısıyla bu noktada kesin bir kural olmamakla beraber sübjektif değerlendirme yapılmalıdır.

3. İngiltere şirket kurma ön şartları nelerdir?

İngiltere şirket kurmak isteyen kişiler açısından getirilen iki ön koşul bulunmaktadır. Bu kişilerin muhakkak 18 yaşını doldurmuş olması ve kişisel durumlarına uygun düşecek bir vize başvurusunda bulunup kabul görmüş olmaları gerekmektedir. Bu şartları taşıyan kişiler şirket kurma başvuru için hak kazanmaktadır.