Mesajla Şantaj Cezası

Mesajla şantaj cezası, resimli şantaj cezasında olduğu gibi TCK m.107 hükmünde bulunan düzenlemeye tabidir. Mevzubahis hükmün iki fıkrasında ele alınan, şantaj suçunun iki farklı görünüş şekli de mesajla işlenebilir nitelikteki şantaj suçlarıdır.

Günümüzde, teknolojinin de ilerlemesiyle şantaj suçunun klasik yöntemlerle işlenmesinden ziyade sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşmalar ve diğer türlü görüşmelerle işlendiğine rastlıyoruz. Kişilerin bu uygulamaları ve sosyal medya platformlarını sıklıkla kullanması mesajla şantaj suçunun da aynı oranda artmasına sebebiyet veriyor. Bu durum mesajla şantaj cezasının arama motorlarında yapılan aramalarda üst sıralarda çıkması sonucunu doğuruyor.

Mağdur sayısı bu denli yüksek olan ve arama hacmi oldukça geniş olan mesajla şantaj suçu hakkında, mesajla şantaj cezası hakkında ihtiyacınız olan bilgilere gelin bir göz atalım.

Mesajla Şantaj Cezası Nedir?

Şantaj suçunun bir görünüş şekli olarak karşımıza çıkan mesajla şantaj suçu ayrı bir düzenlemeye tabi olmamakla beraber hürriyete karşı suçlar başlığı altındaki şantaj suçu kapsamında değerlendirilmektedir.  Yukarıda da belirttiğimiz şekilde, mesajla şantaj cezası TCK m.107 hükmünde şu şekilde ele alınmaktadır:

(1) Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

(2) Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

Madde metnine bakıldığında mesajla şantaj cezası için, suçun maddi ve manevi unsurlarının birlikte bulunduğu hallerde bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezasına hükmedilebileceği belirlenmiştir.

Mahkemece yapılan değerlendirmeler sonucunda, somut olayın niteliğine uygun düşecek bir cezanın belirleneceğini söyleyebiliriz.

Bunun yanında cezanın arttırılmasına, azaltılmasına ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına sebebiyet verebilecek bazı durumların varlığı söz konusu olabilmektedir. Böyle hallerde madde metninde yer alan ceza oranında değişiklikler mahkemece takdir edilebilir. Mesajla şantaj cezasına verilecek olan cezanın mahkemece arttırılıp azaltılmasına sebebiyet verecek durumlar hakkında detaylı bilgi almak için “Resimli Şantaj Cezası” başlıklı makalemize göz atabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Şantajdan hapse girilir mi?

Mahkeme tarafında yapılan değerlendirme sonucu, somut olayın özelliklerine göre makul bir cezaya hükmedilecektir. Bu noktada verilen ceza madde metninde yer aldığı şekilde, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası sınırları dahilinde verilecektir. Verilen cezanın tespitinde ceza muhakemesine ilişkin olan hakimin takdiri indirim hakkının etkili olacağı da göz önünde bulundurulmalıdır. Şartların taşınması halinde hapis cezasına hükmedilebilecektir.

2. Şantaja uğrayan kişi ne yapmalı?

Şantaj mağdurlarının bu suçtan korunmak ve kurtulmak için başvurabileceği çeşitli yollar bulunmaktadır. Şantaja uğrayan kişilerin dikkat etmesi gereken en önemli noktanın yapılan şantaja taviz vermemek olduğunu söyleyebiliriz. Şantajdan kurtulma yolları hakkında detaylı bilgi almak için makaleler kısmında yer alan, şantaja ilişkin yazılarımıza göz atabilirsiniz.

3. Mesajla şantaj cezası paraya çevrilir mi?

Mesajla şantaj cezası da TCK m.107 hükmü kapsamında değerlendirilmektedir. Yukarıda da açıkladığımız şekilde, mesajla şantaj cezası için madde metninde yer alan suç unsurlarının tamamlanması halinde bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası hükmedilmiştir. Somut olayın niteliklerine göre mahkeme tarafından re’sen bir değerlendirme yapılacaktır. Bu noktada hakimin takdiri indirim hakkını kullanması ve verilen cezanın bir yıllık alt sınırdan verilmiş olması şartı aranacaktır.