Ticaret ve Şirketler Hukuku

Sosyal hayatımızın hemen hemen tamamını ilgilendiren Şirketler ve Ticaret Hukuku, en yaygın uygulama alanlarına sahip hukuk dallarından biri olarak karşımıza çıkmakta. Şirketler ve Ticaret Hukuku alanında ortaya çıkan çeşitli konulardaki makalelerimize aşağıda ulaşabilirsiniz. Makalelere geçmeden önce Şirketler ve Ticaret Hukuku kapsamında görülen hukuki uyuşmazlıkların neler olduğuna ve Topo Hukuk Bürosu olarak şirketler ve Ticaret Hukuku alanında müvekkillerimize hangi hizmetleri verdiğimize bir göz atalım.

Sahip olduğu önem ve ekonomik hayatta kapladığı yer nedeniyle ticaretle ilgili hususlar ayrı bir kanunla düzenlenir. Bu konulardaki kuralların belirlenmesinde ve problemlerin çözümünde temel kaynak Türk Ticaret Kanunu olsa da elbette zaman zaman başka kurallara da ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer bir deyişle şirketler ve ticaret hukuku, diğer hukuk dallarıyla yakından ilişkili bir hukuk dalıdır. Özellikle bu alanı Türk Borçlar Hukuku hükümlerinin dışında düşünmek neredeyse imkansızdır. Bunun dışında, genel ilkeler ve diğer özel kanunlar, diğer alanlarla temas halinde uygulama alanı bulabilir.

Şirketler ve ticaret hukuku başlığı ile ilgili en önemli konulardan biri de Kıymetli Evrak Hukuku’dur. Kıymetli evrak olarak kabul edilen bu belgelerin bulunma amacı, ticari hayatın işleyişini kolaylaştırmaktır. Bu amaç dahilinde kıymetli evrakın sıklıkla kullanıldığını görüyoruz. Bu durum, bu belgelerin kurallarına gereğinden fazla uyulması sonucunu da doğurmaktadır. Kıymetli evrakın düzenlenmesi, kullanılması, tedavülden kaldırılması gibi hususlara uyulması gözden kaçırılmamalıdır.

Bu açıdan şirketler ve ticaret hukuku alanında danışmanlık hizmeti veren nitelikli hukuk bürolarının sayısı oldukça azdır. Topo Hukuk Bürosu, kurumsal ticaret hukuku uyuşmazlıklarında müvekkillerini temsil etmektedir. Sunduğumuz ticari kurumsal hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • Şirket kuruluş sözleşmelerinin hazırlanması ve kuruluş sürecinin yönetilmesi,
  • Ticari sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanmasından doğan hukuki ihtilafların çözümü,
  • Birleşme ve devralmalarda hukuki danışmanlık verilmesi, sürecin yönetilmesi,
  • Şirketin işleyişi ile ilgili davaları takip etmek,
  • Şirket yönetiminin Sermaye Piyasası Kanunu’na göre yürütülmesini denetlemek,
  • Bunların dışında, şirketler ve ticaret hukuku ile ilgili son değişiklikleri, takip ederek şirket faaliyetlerini bu değişikliklere göre revize etmek.

Yukarıda genel olarak anlattığımız şirketler ve ticaret hukuku alanında detaylı bilgi almak için ekibimiz tarafından yazılmış açıklayıcı ve öğretici yazılarımıza göz atabilirsiniz.