Şantaj Suç Duyurusu Dilekçe Örneği

Şantaj suç duyurusu dilekçe örneğine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 

…………. NÖBETÇİ CUMHURİYET

BAŞSAVCILIĞI’NA,

ŞİKAYETÇİ/ MAĞDUR                  :

VEKİL                                             :

ŞÜPHELİ                                        :

İŞLENEN FİİLLER&SUÇLAR        :  Bir kimseyi hukuka aykırı bir şeyi yapmaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlamak veya bir kişinin şeref ve saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması suretiyle şantaj, tehdit vb re’sen öngörülecek suçlar

SUÇ TARİHİ                                  :

AÇIKLAMALAR                            :

1. Şüpheliler tarafından Mart 2020 tarihi olmak üzere öncesi ve devamında bir süreçte,  müvekkilimize karşı kişinin özel hayatıyla ilgili içerikleri yakınlarına göndermek tehdidiyle şantaj ve Sayın savcılığın resen nazara alacağı cebir, tehdit, vb suç eylemleri işlenmiştir.

2. Müvekkilimiz ait cep telefonu farklı zaman dilimlerinde gizli numaradan aranmış, kendisine tehdit ve şantaj içerikli sms mesajları gönderilmiştir. Bunların sonrasında müvekkilimize bir kişi ulaşmış ve elinde müvekkilimize ait bazı özel görüntülerin, belgelerin olduğunu iddia etmiştir.

3. Müvekkilimize ulaşan kişi bilişim araçlarını kullanarak yarattığı çalışmalarla elde ettiği görüntü ve kayıtları kendisine para göndermemesi durumunda başta eşi olmak üzere, tüm Facebook ve Instagram arkadaş listesine göndereceğini bildirmiştir. Tüm bu süreçten sonra müvekkilimize Whatsapp üzerinden tehdit içerikli mesajlar gönderilmeye başlanmıştır. Şüpheli/şüpheliler bu davranışlarını sürdürmüş, müvekkilimize karşı sms yoluyla sürekli olarak şantaj ve tehdit suçu işlemiştir.

4. Sayın makamınızca tüm bu durumların da değerlendirilmesi ve nihai gerçekliğin ortaya çıkartılması ve suçlular hakkında kovuşturma yapılarak cezalandırılması gereği hasıl olmaktadır.

5. Yukarıda izah ettiğimiz şekilde, müvekkilimize karşı tehdit ve şantaj suçunu işlemiş olan şüpheli hakkında söz konusu eylemlerle ilgili manevi tazminat hakkımıza ilişkin tüm hukuki ve yasal yollara başvurma haklarımızı da saklı tutarak Sayın Savcılığınızın da nazara alacağı tüm nedenler ve TCK ilgili tüm maddeleri doğrultusunda kamu davası açılmasını ve şüphelilerin işledikleri suçlar doğrultusunda cezalandırılmalarını talep etmemiz gereği hasıl olmaktadır.

HUKUKİ NEDENLER            : TCK md 106, 107 , CMK, her türlü sair mevzuat

DELİLLER                              : İlgili görüşme, mesaj kayıtları, tanıklar,  her türlü evrak, belge ve her türlü sair delil

NETİCE VE TALEP               : Yukarıda açıklanan nedenler ve Sayın Cumhuriyet savcılığının da re’sen gözeteceği diğer tüm hususlar çerçevesinde,

Şüpheli hakkında işledikleri fiillerin suç teşkil etmesi nedeniye TCK’nın 106. 107. ve diğer ilgili maddeleri doğrultusunda Kamu davası açılarak cezalandırılmalarına

Karar verilmesini saygılarımla talep ederim. …/…/…

                                                        ŞİKAYETÇİ/MAĞDUR VEKİLİ