İş Hukuku

İş hukuku, hukukun  önemli alt dallarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. İş hukuku ile ilgili konular oldukça detaylıdır ve uzmanlık bilgisi gerektirmektedir. Bu konularda bilgilendirici yazılarımıza geçmeden önce iş hukukunun kapsamı hakkında biraz bilgi sahibi olalım.

Sanayi devrimiyle birlikte artan rekabet ortamına çözüm olarak işçilerin koşullarını daha da kötüleştirme niyetinde olan işverenlerin ortaya çıkması işçiler açısından büyük sorunlara yol açmıştır. Liberal devlet anlayışının talep edildiği bu dönemde devlet ekonomiyi önemsemeyerek açık rekabet ortamı yaratmayı amaçlamıştır. Ancak bu durum işçiler için büyük dezavantajlar yaratmıştır.

Bu gelişmelerin sonucunda sosyal devlet anlayışı ortaya çıkmıştır. Bu anlayışa göre devlet, milletin hüsrana uğramasına izin veren bir otorite olmamalıdır. İşte bu zihniyetle ortaya çıkan işçiyi koruma fikri evrilerek günümüze kadar gelmiş ve işçi-işveren ilişkisinde gücü elinde bulunduran tarafın işveren olması nedeniyle, işçinin korunan haklarını düzenleyen iş hukuku alanı ortaya çıkmıştır.

İş Hukuku alanında temel alınan işçilerin korunması ilkesi, bu konuda ayrı bir yasada yapılacak düzenlemelerin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Ülkemizde de İş Kanunu adında özel bir kanun bulunmaktadır.

Bu kanunda çalışma ilişkileri, işçilerin hakları, çalışma koşulları ve sendikalar gibi hususlar düzenlenmiştir. Unutulmamalıdır ki, işçinin düzenlenmiş hakları asgari şartlardır. İşçi açısından daha olumlu çalışma koşullarına hükmedebilir, ancak daha olumsuz sonuçlar doğuracak koşullara hükmedilemez. Ayrıca İş Hukuku, her ne kadar işçinin korunması düşüncesiyle ortaya çıkmış bir hukuk dalı olsa da, bu kanun ile idarecilere karşı haksız durumların doğmasının önüne geçilmeye de çalışılmıştır.

İş hukuku alanında ortaya çıkan ve uzmanlık bilgisi gerektiren çeşitli İş Hukuku konuları hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki makalelerimize göz atabilirsiniz.