Boşanma ve Aile Hukuku

Boşanma ve aile hukuku alanına ilişkin çeşitli konularda yazılmış makalelerimize aşağıdan ulaşabilirsiniz. Makalelere geçmeden önce, Boşanma ve aile hukuku hakkında genel bir bilgi edinmek istiyorsanız, bizimle kalın ve okumaya devam edin.

Boşanma ve aile hukuku, kişilerin özel hayatlarına ilişkin uyuşmazlıkların çoğunu kapsayan geniş bir hukuk dalıdır. Boşanma ve Aile Hukuku ile ilgili yasal düzenlemeler Türk Medeni Kanunu‘nda yer almaktadır. Nişan, evlenme, evliliğin genel hükümleri, boşanma, boşanmaya bağlı mal rejimi, soy bağının kurulması, vesayet ve diğer ilgili hususlardaki uyuşmazlıklar boşanma ve aile hukuku kapsamında değerlendirilir.

Boşanma davaları, taraflar arasındaki çıkar çatışmalarının en yoğun görüldüğü davalardır. Boşanma, evlilik birliğinin sona erdirilmesi biçimlerinden biridir ve en sık başvurulan biçimdir. Aile hukukuna ilişkin diğer konular gibi boşanma da Türk Medeni Kanunu’nda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Ancak bazı hukuki sonuçlar boşanmaya bağlıdır. Maddi ve manevi tazminat davaları, müşterek çocuğun velayeti, nafaka, mal rejimi, boşanan kadının soyadı, miras hukuku yönünden sonuçları, usul hukuku açısından doğan sonuçları ve daha birçok hüküm boşanmanın sonuçları arasında yer almaktadır. .

Evlenme şartlarının varlığı, evliliğin geçerliliği, evlenme şeklinin şartları, evliliğin önündeki engeller, evliliğin geçersizliği, evliliğin sona ermesi, evlenen kadının soyadı, evlilik ikametgahı, evlilik yoluyla vatandaşlığın kazanılması, eşlerin mallarının yönetimi, mal ayrılığı, mal ortaklığı, çocuk ile ana veya baba arasında soy bağı tesisi, soy bağının reddi, tanıma yoluyla soy bağı tesisi, evlat edinme, boşanma ve aile ile ilgili konulardandır.

Boşanma ve aile hukuku konuları hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız uzman ekibimiz tarafından kaleme alınan yazılarımıza göz atabilirsiniz.